Berneński Pies Pasterny
Strona główna O Nas Berneńskie spacery Zdrowie Pierwsze polskie Berneńczyki Kontakt

ARNO v Dählen     

SchH I, SchH II, SchH III  -  SHSB 276359   HD-A  02.11.1976 - 18.10.1982   AOD 6 

powrót/back  

UDO
v Nesselacker
SHSB 214001 *29.06.1972
genealogia KORA brat/brother of
USCHI
v Nesselacker
HARALD
vd Oenz
SHSB 186763 26.11.1968 - 07.08.1972
AOD 3,8

genealogia Kora
GALAN
v Mattenhof  Int.Champion
SHSB 151058 *22.02.1966
YORK vd Fluhwald Int.Champion,
Champion CH
SHSB 109289   *02.06.1961
ASTOR du Devens
SHSB 77778 *13.08.1957
ERNA v Nyffelhof
SHSB 87390 *09.12.1958
CITA v Balmhof
SHSB 115678
*24.04.1962
BENY v Dursrutti
Champion CH 
SHSB 77036 *29.05.1957
BELLA vd Petersinsel
SHSB 68431 *04.03.1956
NETTI Tulpenrondelle SHSB 144921
*19.03.1965
HUBERTUS vd Holzmühle
SHSB 90349 
*29.03.1959
QUELL v Sumiswald
SHSB 50323 *19.06.1953
MÄDI v Brandis
SHSB 50328 *26.05.1953

KATHI vd Landgarbe
SHSB 111804
*22.09.1961
 

BÄRI de Belfaux
SHSB 96754 *27.07.1959
GRETI v Konradhaus
SHSB 74021 xx.12.1956  
MIGGI
v Nesselacker
SHSB 187330  *06.03.1970
genealogia Kora
CARLO vd Grandfeybrücke
SHSB 160000 *24.03.1967
BÄRI de Belfaux
SHSB 96754
*27.07.1959
GEORG vd Broyehohe
SHSB 80219 *17.11.1957
CARISSA vd Grandfeybrücke
SHSB 62313 *24.04.1955
ERNA v Schneggenberg SHSB 116935
*19.01.1962
FELIX vd Oberscheidegg
SHSB 82758 *25.04.1958
ELLA vd Grandfeybrücke
SHSB 76636 *22.05.1957

ANETTE
v Nesselacker
SHSB 157291 *16.10.1966 

YORK vd Fluhwald Int.Champion,
Champion CH
SHSB 109289   *02.06.1961
ASTOR du Devens
SHSB 77778 *13.08.1957
ERNA v Nyffelhof
SHSB 87390 *09.12.1958
DINA v Zielackerhof
SHSB 141410
*15.10.1964
CHLAUS v Forst
SHSB 125357 *09.05.1963
ARLETTE v Zielackerhof
SHSB 122307 *21.09.1961
FREYA
v Nesselacker    SHSB 244299
*xx.08.1974
genealogia Kora
siostra / sister of
LUCI, ODETTE 
v Nesselacker
ASTOR
v Chaindon
Int.Champion,
CACIB,CAC
SHSB 179596
HD-C *22.04.1969
genealogia Kora
CARLO vd Grandfeybrücke
SHSB 160000 *24.03.1967
BÄRI de Belfaux
SHSB 96754
*27.07.1959
GEORG vd Broyehohe
SHSB 80219 *17.11.1957
CARISSA vd Grandfeybrücke
SHSB 62313 *24.04.1955
ERNA v Schneggenberg SHSB 116935
*19.01.1962
FELIX vd Oberscheidegg
SHSB 82758 *25.04.1958
ELLA vd Grandfeybrücke
SHSB 76636 *22.05.1957
DIANA
v Ruegsbach
SHSB 161050 *04.04.1967
YORK vd Fluhwald Int.Champion,
Champion CH
SHSB 109289   *02.06.1961
ASTOR du Devens
SHSB 77778 *13.08.1957
ERNA v Nyffelhof
SHSB 87390 *09.12.1958
KARIN v Oberscheidegg SHSB 114462
*08.03.1962
BENY v Dursrutti 
Champion CH 
SHSB 77036 *29.05.1957
ANITA v Ballenberg
SHSB 70181 *19.06.1956
USCHI
v Nesselacker
SHSB 214005 HD-A
*29.06.1972
genealogia Kora
HARALD
vd Oenz
SHSB 186763 26.11.1968 - 07.08.1972
AOD 3,8
GALAN v Mattenhof  Int.Champion
SHSB 151058 *22.02.1966
YORK vd Fluhwald
Int.Champion, Champion CH
SHSB 109289   *02.06.1961
CITA v Balmhof
SHSB 115678 *24.04.1962
NETTI Tulpenrondelle SHSB 144921
*19.03.1965 
HUBERTUS vd Holzmühle
SHSB 90349 *29.03.1959
KATHI vd Landgarbe
SHSB 111804  *22.09.1961
MIGGI
v Nesselacker
SHSB 187330  *06.03.1970

CARLO vd Grandfeybrücke
SHSB 160000 *24.03.1967
BÄRI de Belfaux
SHSB 96754 *27.07.1959
ERNA v Schneggenberg
SHSB 116935  *19.01.1962
ANETTE v Nesselacker
SHSB 157291
*16.10.1966
YORK vd Fluhwald
Int.Champion, Champion CH
SHSB 109289   *02.06.1961
DINA v Zielackerhof
SHSB 141410 *15.10.1964

Coldlight Creative - Tworzenie stron WWW / Hosting
Copyright © 2007 www.e-bernenczyki.pl | mapa serwisu | do góry Do góry strony