Berneński Pies Pasterny
Strona główna O Nas Berneńskie spacery Zdrowie Pierwsze polskie Berneńczyki Kontakt

ALEX v Weissenburg

Champion    WF619800   SHSB 378656 HD-A    28.04.1984 - 07.11.1992    AOD 8,6

powrót/back

KAI
v Tonisbach

SHSB 319709 HD-A
31.12.1979 - 01.01.1987
AOD 7               genealogia KORA
DONNAR
v Buchsischlössli Int.Champion, Champion CH
SHSB 265463 HD-A *16.11.1976
ASTOR
v Chaindon Int.Champion,
CACIB, CAC 
SHSB 179596
HD-C *22.04.1969
(x4)
CARLO
vd Grandfeybrücke
SHSB 160000 *24.03.1967       (x2)
BÄRI v Belfaux
SHSB 96754 *27.07.1959
ERNA v Schneggenberg
SHSB 116935 *19.01.1962
DIANA v Ruegsbach
SHSB 161050 *04.04.1967       (x2)

YORK v Fluhwald
Int.Champion, Champion CH
SHSB 109289 *02.06.1961
KARIN v Oberscheidegg
SHSB 114462 *08.03.1962
FRANZI v Findlingsbrunnen CACIB, CAC
SHSB 220063 *20.11.1972  
WACHO v Dursrutti
CACIB
SHSB 169655 *20.04.1968       (x2)    
BARI vd Tabenfluh
SHSB 152499 *11.01.1996     (x2)
QUELLA v Dursrutti
SHSB 147105 *19.08.1965     (x2)
DESIA v Findlingsbrunnen SHSB 202917 *14.06.1971 FINON v Altich
SHSB 151700 *27.10.1965
MÄDI v Findlingsbrunnen
SHSB 187439 *05.09.1969
ELLA v Tonisbach SHSB 287696 HD-A *29.07.1977 ASSO
v Hogerbuur
Int.Champion, World Winner
SHSB 229268
HD-A *12.07.1973
DANI v Scheunenberg
Int.Champion,
Champion CH
SHSB 176548 *27.11.1968       (x3)
KUNO v Blaumatthof 
SHSB 99883 *09.04.1960
BARBARA v Sigristacker
SHSB 155117 *05.07.1966
FINETTE vd Grünenmatt SHSB 197976 *22.03.1971 ASTOR v Chaindon
Int.Champion, CACIB, CAC
SHSB 179596 HD-C *22.04.1969   (x4)
NADJA v Burgistein
SHSB 170050 *19.04.1968

ARLET
v Tonisbach
SHSB 245847 *16.08.1974

WACHO v Dursrutti
CACIB
SHSB 169655 *20.04.1968       (x2)
BÄRI vd Taubenfluh
SHSB 152499 *11.01.1996     (x2)
QUELLA v Dursrutti
SHSB 147105 *19.08.1965     (x2)           
SENTA v Heimisbach
SHSB 217821 *18.09.1972  
GRAF v Barenried 
SHSB 160321 *22.03.1967
CARINA v Tschoggen
SHSB 180811 *03.07.1969
ERIKA
v Sadelbuur
SHSB 354695
*02.06.1982
KIM v Waldacker
SHSB 324081
*07.04.1980
genealogia KORA
brat/brother of
GREY
v Waldacker
ARTHOS
v Waldacker

Int. Champion,
BH, SchH III
SHSB 261406  HD-A   11.09.1975 - 15.06.1982
AOD 6,9
genealogia KORA
HONDO v Bernetta
Int.Champion,
Champion CH
SHSB 238944  HD-B
08.02.1974 - 01.10.1982  AOD 8,8
ASTOR v Chaindon
Int.Champion , CACIB, CAC
SHSB 179596 HD-C *22.04.1969    (x4)
CRESTA v Bernetta
Int.Champion, Champion CH
SHSB 211699  HD-A *11.03.1972   (x2)
MIRABELLA ad Steini
SHSB 232747  HD-A
*27.03.1973
JUMBO de Botassiaux
SHSB 201042 *18.06.1971
JUNKA ad Steini 
SHSB 190406  *17.04.1970
NORA
v Bernetta
 
SHSB 281469   HD-C
20.01.1977 - 15.06.1989   AOD 12,5
genealogia KORA

WÄCHTER v Goldbachtal
SSZ-BS  5795  

GOLF v Hofwiesenthal  
SSZ-BS 5021
TILLI v Goldbachtal 
SSZ-BS 5310
CRESTA v Bernetta
Int.Champion,
Champion CH
SHSB 211699 HD-A 
*11.03.1972         (x2)
HARALD vd Oenz  
SHSB 186783
26.11.1968  -  07.08.1972  AOD 3,8
BESSI v Nesselacker
SHSB 160981 *04.05.1967
CORIN
v Burrenhof
SHSB 283752
*07.04.1977
PIUS v Forst
SHSB 242795  HD-A
* 09.06.1974
genealogia KORA
BANZ vd Ringelhalde
SHSB 200443 HD-A *24.04.1971
DANI v Scheunenberg
Int. Champion, Champion CH  
SHSB 176548  *27.11.1968      (x3)
BRITTA des Laves
SHSB 184686 *05.11.1969
GITTA vd Dilleten
SHSB 175569
*07.12.1968 
EDO v Gehrimoos
Int. Champion  
SHSB 99246  *27.04.1960
ALDA v Burtenfluh 
SHSB 99738  *26.06.1960
ASTA v Mistelhof
SHSB 232718
*28.09.1973
ASTOR v Chaindon Int.Champion,
CACIB, CAC 
SHSB 179596
HD-C *22.04.1969  (x4)

genealogia KORA
CARLO vd Grandfeybrücke 
SHSB 160000  *24.03.1967     (x2)
DIANA v Ruegsbach
SHSB 161050 *04.04.1967      (x2)
ANNITA v Gitzirain
SHSB 196198 *02.01.1971
genealogia KORA
DANI v Scheunenberg
Int. Champion, Champion CH
SHSB 176548  *27.11.1968     (x3)
DORA v Hub 
SHSB 180672  *26.06.1969

Coldlight Creative - Tworzenie stron WWW / Hosting
Copyright © 2007 www.e-bernenczyki.pl | mapa serwisu | do góry Do góry strony