Berneński Pies Pasterny
Strona główna O Nas Berneńskie spacery Zdrowie Pierwsze polskie Berneńczyki Kontakt

AILA vd Hagrose  

SHSB 329186  15.06.1980 - 10.08.1990 AOD 10,2  

powrót/back 

HONDO
v Bernetta
Int. Champion, Champion CH   SHSB 238944   HD-B   08.02.1974 - 01.10.1982   AOD 8,8
genealogia KORA
ASTOR
v Chaindon
Int. Champion, CACIB, CAC  SHSB 179596   HD-C  *22.04.1969
CARLO vd Grandfeybrücke
SHSB 160000
*24.03.1967
BÄRI v Belfaux 
SHSB 96754 
*27.07.1959
GEORG vd Broyehohe
SHSB 80219 *17.11.1957
CARISSA vd Grandfeybrücke
SHSB 62313 *24.04.1955
ERNA v Schneggenberg  SHSB 116935
*19.01.1962
FELIX vd Oberscheidegg
SHSB 82758 *25.04.1958
ELLA vd Grandfeybrücke
SHSB 76636 *22.05.1957
DIANA
v Ruegsbach
SHSB 161050
*04.04.1967
YORK vd Fluhwald
Int. Champion,
Champion CH
SHSB 109289 *02.06.1961   (x4)
ASTOR du Devens
SHSB 77778 *13.08.1957  (x2)
ERNA v Nyffelhof
SHSB 87390 *09.12.1958  (x2)

KARIN v Oberscheidegg SHSB 114462 *08.03.1962 

BENY v Dursrutti
Champion CH
SHSB 77036 *29.05.1957  (x2)
ANITA v Ballenberg
SHSB 70181 *19.06.1956 
CRESTA
v Bernetta
Int.Champion, Champion CH
SHSB 211699 HD-A
*11.03.1972
HARALD vd Oenz SHSB 186783
26.11.1968  -
07.08.1972
AOD 3,8
GALAN v Mattenhof
Int.Champion
SHSB 151058 *22.02.1966   (x2)
YORK vd Fluhwald
Int. Champion, Champion CH
SHSB 109289   *02.06.1961  (x4)
CITA v Balmhof
SHSB 115678 *24.04.1962    (x2)
NETTI Tulpenrondelle SHSB 144921 *19.03.1965 HUBERTUS vd Holzmühle
SHSB 90349  *29.03.1959
KATHI vd Landgarbe
SHSB 111804 *22.09.1961

BESSI
v Nesselacker  SHSB 160981
*04.05.1967 

YORK vd Fluhwald
Int. Champion,
Champion CH
SHSB 109289 *02.06.1961  (x4)
ASTOR du Devens
SHSB 77778 *13.08.1957  (x2)
ERNA v Nyffelhof
SHSB 87390 *09.12.1958  (x2)
DINA v Zielackerhof
SHSB 141410 *15.10.1964
CHLAUS v Forst
SHSB 125357 *09.05.1963
ARLETTE v Zielackerhof
SHSB 122307 *21.09.1961
PRISMA
v Hübelihof "Pischa"
SHSB 304521
17.08.1978 - 07.10.1990
 AOD 12,2
PIUS v Forst SHSB 242795      HD-A     *09.06.1974
genealogia KORA
BÄNZ
vd Ringelhalde
SHSB 200443
HD-A *24.04.1971
DANI v Scheunenberg
Int. Champion,
Champion CH
SHSB 176548 *27.11.1968
KUNO v Blaumatthof
SHSB 99883 *09.04.1960
BARBARA Sigristacker
SHSB 155117 *05.07.1966
BRITTA des Laves
SHSB 184686
*05.11.1969
BÄRI vd Taubenfluh
SHSB 152499 *11.01.1966
ARLETT v Alpfelenhof
SHSB 143326 *18.04.1965

GITTA vd Dilleten SHSB 175569 *07.12.1968
EDO v Gehrimoos Int.Champion 
SHSB 99246 *27.04.1960   (x2)
BENY v Dursrutti
Champion CH
SHSB 77036 *29.05.1957  (x2)
DIANA vd Holzmühle
SHSB 58223 *09.09.1954
ALDA v Burtenfluh
SHSB 99738 *26.06.1960
NERO v Sunnehübeli
SHSB 71395 *29.07.1956
DINA v Dahlihubel
SHSB 83251 *17.05.1958
LADY
v Hübelihof
SHSB 264041  *01.10.1975
FELIX
v Mutschen
SHSB 198916
*31.03.1971
genealogia KORA
PASCHA v Oberfeld
SHSB 159644 *28.02.1967
BRUNO v Bauernheim
SHSB 110666 *04.09.1961
ARLETTE v Fengelberg
SHSB 118511 *13.05.1962
BRITTA v Mutschen
SHSB 159809 *24.03.1967
EDO v Gehrimoos
Int.Champion 
SHSB 99246 *27.04.1960  (x2)
MAYA v Lenzhard
SHSB 136009 *17.06.1964
DIANA
v Hübelihof
SHSB 194786 *25.07.1970
genealogia KORA
GALAN v Mattenhof
Int. Champion
SHSB 151058
*22.02.1966   (x2)
YORK vd Fluhwald
Int.Champion, Champion CH
SHSB 109289   *02.06.1961  (x4)
CITA v Balmhof
SHSB 115678 *24.04.1962    (x2)
BRISKA Sigristacker
SHSB 155119
*05.07.1966
ALEX v Bauernheim 
Int. Champion 
SHSB 101780  *07.07.1960
DINA  Holzacker
SHSB 97139  *16.02.1960

Coldlight Creative - Tworzenie stron WWW / Hosting
Copyright © 2007 www.e-bernenczyki.pl | mapa serwisu | do góry Do góry strony