Berneński Pies Pasterny
Strona główna O Nas Berneńskie spacery Zdrowie Pierwsze polskie Berneńczyki Kontakt

Koko

 

KOKO
Imię hodowlane: ELITA Czereda Kusego
(o. Gaston z Deikowej Doliny, m. COLETT Czereda Kusego)
21.12.2005 – 30.03.2012  żyła 6 lat i 3 miesiące

Historia KOKO opisana została na stronie: http://www.grudna.pl/koko/choroba.htm 
Tutaj sygnalizujemy tylko w dużym skrócie jej przypadek chorobowy.
1.W sierpniu 2011 roku Koko poddana była zabiegowi sterylizacji i w tym też czasie wycięte zostały dwa guzki znajdujące się na grzbiecie. Wycięte guzki weterynarz ocenił jako kaszaki i nie zlecił badań histopatologicznych.
2.W lutym 2012 roku u Koko pojawił się brak apetytu. Przeprowadzone badania krwi i moczu nie wykazały niepokojących odchyleń od normy.
3.Pod koniec marca 2012 Koko została poddana ponownie badaniom, ponieważ była apatyczna i nadal nie miała apetytu. Badanie usg wykazało guzy w miejscu cięcia macicy (po zabiegu sterylizacji) oraz na śledzionie. Pojawiło się kilka guzów na skórze, które po wycięciu poddano badaniu.
Wynik tego badania z 27 marca: W ocenianych preparatach liczne atypowe komórki nienabłonkowe. Obraz cytologiczny może odpowiadać rozsiewowi procesu nowotworowego.
Badanie guzów nie ustaliło rodzaju nowotworu (typu histopatologicznego), który był przyczyną śmierci KOKO. W ostatnich chwilach życia jej ciało obsypane zostało jeszcze wieloma guzami. 30 marca 2012 KOKO zasnęła na zawszeKoko

 

Informacja o nowotworach skóry w rasie berneńskiego psa pasterskiego

Warto zwrócić uwagę na to, że u berneńczyków zdarzają się często różnego rodzaju guzy i narośle skórne. Mogą one mieć charakter nowotworowy i nienowotworowy. Skórne zmiany nowotworowe stwierdzane są bardzo często u wszystkich psów i mogą mieć charakter łagodny lub złośliwy. Guzy na skórze bywają też guzami wtórnymi (przerzutowymi) nowotworu złośliwego umiejscowionego w innej części organizmu.
Większość nowotworów skóry u psów ma charakter łagodny, na przykład: tłuszczak (lipoma), włókniak (fibroma), czerniak niezłośliwy (melenocytoma), naczyniak (hemangioma), brodawczak (papiloma), włókniak twardy (histiocytoma).
Nowotwory złośliwe skóry występujące w rasie berneńskiego psa pasterskiego (wg statystyki amerykańskiej fundacji Berner Garde) to:
- guz z komórek tucznych (mastoctoma),
- nowotwory pochodzenia histiocytowego: histiocytoza skórna, histiocytoza układowa, histiocytoza złośliwa,
- mięsaki: naczyniakomięsak (hemangiosarcoma), włókniakomięsak( fibrosarcoma), mięsak naczyń chłonnych (lymphangiosarcoma), mięsak gładkokomórkowy (leiomyosarcoma),
- chłoniak (lymphoma/lymphosarcoma),
- nowotwory pochodzenia nabłonkowego czyli różnego rodzaju raki: podstawnokomórkowy (basal cell carcinoma), gruczolakorak (adenocarcinoma), kolczystokomórkowy (squamous-cell carcinoma), wrzecionowatokomórkowy (spindle cell carcinoma),
- czerniak złośliwy (melanoma).
Guz z komórek tucznych (mastocytoma) jest najczęściej spotykanym u berneńczyków nowotworem skóry o różnym stopniu złośliwości. Może umiejscowić się w każdej części ciała, na przykład na grzbiecie, w okolicach stawów barkowych, na udach, brzuchu, w okolicach narządów płciowych, na klatce piersiowej, ogonie, stopach, dziąsłach, powiekach, w nosie.
Guzy z komórek tucznych miewają różnorodny wygląd. Najczęściej są to nieowłosione, czerwone guzy, które mogą lecz nie muszą mieć owrzodzonej powierzchni, a niektóre mogą nawet krwawić. Jednakże mogą na przykład mieć wygląd brodawki lub wyglądać i być wyczuwalne jak tłuszczaki (łagodne nowotwory tkanki tłuszczowej). Z tego też powodu jest bardzo ważne, aby wszystkie guzki na ciele psa były poddawane badaniu histopatologicznemu.
Ten nowotwór ma również w rasie bardzo często postać układową, umiejscawia się wówczas w różnych wewnętrznych narządach organizmu, na przykład w śledzionie, wątrobie, płucach.
Więcej informacji o mastocytomie:
na stronie PW Therios  http://www.therios.eu/?act=3&id=166
na naszej stronie http://www.e-bernenczyki.pl/index.php?page=mastocytomaKokoDoświadczenia z guzkami i naroślami skórnymi u naszych berneńczyków.

Przede wszystkim przestrzegamy zasady aby wszystkie zmiany skórne były konsultowane z lekarzem weterynarii. U naszych bernenek, Nory i Greci wycinaliśmy sporo guzków i narośli. Większość to były łagodne zmiany nowotworowe takie jak tłuszczak (lipoma) i brodawczak (papiloma).
W przypadku jednego guzka, który wyrósł Greci w lewym skrzydełku nosa i był koloru białego, stwierdzono mastocytomę.
Tylko trzy na ponad dziesięć usuwanych chirurgicznie guzków nie było zmianami nowotworowymi. Jeden guzek skórny umiejscowiony pomiędzy sutkami okazał się bliznowcem (keloidem) , drugi był zmianą ziarnistą z miejscową martwicą bez cech nowotworzenia, trzeci guzek umiejscowiony na grzbiecie utworzony był z kilku torbielek epidermalnych.
Badania histopatologiczne wszystkich guzków wykazały, że wycięte zostały z odpowiednio szerokim marginesem tkanki zdrowej. Taka informacja jest bardzo ważna szczególnie w przypadku guzów złośliwych, bowiem ograniczona interwencja chirurgiczna jest często przyczyną wznowy guza.


Powrót/back Przypadki chorobowe

Powrót/back Tęczowy most

 


Coldlight Creative - Tworzenie stron WWW / Hosting
Copyright © 2007 www.e-bernenczyki.pl | mapa serwisu | do góry Do góry strony