Berneński Pies Pasterny
Strona główna O Nas Berneńskie spacery Zdrowie Pierwsze polskie Berneńczyki Kontakt

EDDIE v Altich

SSV-BS 04748      *xx.xx.1964

genealogia KORA 

BÄR v Weidachtal SSV-BS 03962 ANTON v Belfaux
SHSB 071384 *19.07.1956
KUNO
vd Holzweid
SHSB 056998 *19.06.1954
DANI v Enggistein
SHSB 032114
*16.09.1950
OSI v Allenluften SHSB 009872 *18.01.1947
JUNG BELLA v Nesslernholz SHSB 001710 *08.06.1946
DINA vd Holzweid
SHSB 020584
*28.04.1949
ARNO vd Pfrund SHSB .99359 *24.02.1946
FINA v Allenluften SHSB .91326 *03.05.1943
CARISSA vd Grandfeybrücke SHSB 062313 *24.04.1955 ALEX v Angstorf
SHSB 045178
*15.03.1952
OSI v Allenluften SHSB 009872 *18.01.1947
CHRISTINE v Schwarzwasserbächli SHSB EXP 2 *23.04.1951
ERNA v Heimisbach
SHSB 035367
*13.02.1951
BÄNZ v Munnenberg SHSB 011545 *06.04.1948
BETHLI v Heimisbach SHSB 009594 *17.10.1947
CILLI
v Sternlesberg SSV-BS 03393 *xx.xx.1957
KUNO
v Sunnehübeli SHSB 036639 *08.06.1951
LINY v Oberbottigen
SHSB 007780
*01.07.1947
FELIX v Sternenhalde SHSB .96243 *12.02.1945
HEIDI v Oberbottigen SHSB .99866 *10.01.1945
CHARLOTTE v Vogtacker SHSB 017711
*16.12.1948
ALEX vd Holzweid SHSB .96539 *15.05.1945
BELLA v Vogtacker SHSB 002481 *28.08.1946
BELLA
v Sternlesberg SSV-BS 03119 *xx.xx.1955
MARKUS v Ernsthof
SHSB 012465
*06.03.1948
VIKTOR vd Landgarbe SHSB .84080 *12.02.1940
BELLINE v Chorrichterhof SHSB .91131 *10.05.1943
BURGA vd Nau
SSV-BS 02409
*xx.xx.1953
CARLO vd Nau SSV-BS 01812
DORLE v Lindenhof SSV-BS ?
CILLI v Rütihof SSV-BS 03903 SHSB 084139 *xx.xx.1958 QUELL
v Sumiswald
SHSB 050323 *19.06.1953
COW BOY
vd Gotthelfsegg SHSB 032354 *02.10.1950
BÄNZ v Munnenberg
SHSB 011545
*06.04.1948
CASTOR v Chorrichterhof SHSB .94359 *24.06.1944
FRICKA v Furtenhof SHSB .94624 *21.05.1944
BABELI vd Gotthelfsegg SHSB 023369
*01.08.1949
OURS v Sumiswald SHSB .93411 *04.04.1944
JUGA v Furtenhof SHSB .99696 *11.02.1946
ANITA v Brandis SHSB 029692 *20.06.1950 MUTZ v Oberbottigen
SHSB 015979
*04.07.1948
ARNO vd Pfrund SHSB .99359 *24.02.1946
ALMA v Melchsee SHSB .99573 *29.01.1946
AIDA v Waldsaum
SHSB 015072
*18.06.1948
BARLO v Madlehn SHSB .99858 *07.02.1946
ARNA v Wallacherhof SHSB 002138 *05.05.1946
ASTA v Gögelland SHSB 058166 *14.06.1954 ASSO
v Werthbühl
SHSB 040320 *01.12.1951
NERO v Oberbottigen
SHSB 020673
*13.04.1949
ALEX v Haubenstutz SHSB .93149 *12.03.1944
HEIDI v Sumiswald SHSB .77468 *30.01.1938
CILLI v Gut Valdivia
SHSB 027934
*05.04.1950
BARRY v Gut Valdivia SHSB 011099 *28.01.1948
MIGGI v Oberbottigen SHSB 015981 *04.07.1948
GERDA
v Chorrichterhof SHSB 041466 *03.02.1952
MUTZ v Oberbottigen
SHSB 015979
*04.07.1948
ARNO vd Pfrund SHSB .99359 *24.02.1946
ALMA v Melchsee SHSB .99573 *29.01.1946
CITA v Madlehn
SHSB 001694
*16.06.1946
CASTOR v Chorrichterhof SHSB .94359 *24.06.1944
ALICE v Madlehn SHSB .84313 *10.04.1940

Coldlight Creative - Tworzenie stron WWW / Hosting
Copyright © 2007 www.e-bernenczyki.pl | mapa serwisu | do góry Do góry strony