Berneński Pies Pasterny
Strona główna O Nas Berneńskie spacery Zdrowie Pierwsze polskie Berneńczyki Kontakt

MADLEN vd Holzweid

SHSB 114242      *28.02.1962

genealogia KORA 

ZORRO
v Mühlstein
SHSB 095465 *21.06.1959
FLOTT
vd Waldheimat SHSB 066815 *22.11.1955
EIGER
v Munnenberg SHSB 050677 *26.06.1953
ALEX v Angstorf
SHSB 045178
*15.03.1952
OSI v Allenluften SHSB 009872 *18.01.1947
CHRISTINE v Schwarzwasserbächli SHSB EXP 2 *23.04.1951
DORLI v Munnenberg
SHSB 043624
*10.05.1952
MUTZ v Oberbottigen SHSB 015979 *04.07.1948
DIANA vd Gotthelfsegg SHSB 032351 *10.10.1950
ARLETTE
v Nyffelhof
SHSB 032209 *03.11.1950
LUKAS v Oberbottigen
SHSB 007783
*01.07.1947
FELIX v Sternenhalde SHSB .96243 *12.02.1945
HEIDI v Oberbottigen SHSB .99866 *10.01.1945
AGATHE v Ruchhof
SHSB 015497
*21.09.1948
PETER v Nesslernholz SHSB .97418 *14.06.1945
ANNABELLA v Grünenweichel SHSB 004292 *03.01.1947
CORA
v Viererfeld
SHSB 082842 *22.03.1957
KUNO
vd Holzweid
SHSB 056998 *19.06.1954
DANI v Enggistein
SHSB 032114
*16.09.1950
OSI v Allenluften SHSB 009872 *18.01.1947
JUNG BELLA v Nesslernholz SHSB 001710 *08.06.1946
DINA vd Holzweid
SHSB 020584
*28.04.1949
ARNO vd Pfrund SHSB .99359 *24.02.1946
FINA v Allenluften SHSB .91326 *03.05.1943
SENTA
v Oberbottigen SHSB 046550 *28.08.1952
DANI v Enggistein
SHSB 032114
*16.09.1950
OSI v Allenluften SHSB 009872 *18.01.1947
JUNG BELLA v Nesslernholz SHSB 001710 *08.06.1946
HEIDI v Oberbottigen
SHSB .99866
*10.01.1945
SENN v Tiergarten SHSB .76235 *29.09.1937
CALLA v Allenluften SHSB .82991 *25.09.1939
HEIDI
vd Anstalt Ins SHSB 093081 *10.08.1959
GEORG
vd Broyehohe SHSB 080219 *17.11.1957
KUNO
vd Holzweid
SHSB 056998 *19.06.1954
DANI v Enggistein
SHSB 032114
*16.09.1950
OSI v Allenluften SHSB 009872 *18.01.1947
JUNG BELLA v Nesslernholz SHSB 001710 *08.06.1946
DINA vd Holzweid
SHSB 020584
*28.04.1949
ARNO vd Pfrund SHSB .99359 *24.02.1946
FINA v Allenluften SHSB .91326 *03.05.1943
EVI v Gysenstein SHSB 069153 *14.04.1956 DURSLI vd Broyehohe
SHSB 065196
*25.07.1955
KUNO vd Holzweid SHSB 056998 *19.06.1954
ASTA v Oberthal SHSB 029715 *21.06.1950
FREYA v Enggistein
SHSB 045400
*08.06.1952
BÄNZ v Munnenberg SHSB 011545 *06.04.1948
DORE v Enggistein SHSB 032118 *16.09.1950
ANITA
v Burgfrieden SHSB 029693 *02.09.1954
DOUGLAS vd Tropfsteinhohle SHSB 025210 *04.11.1949         OSI v Allenluften
SHSB 009872 *18.01.1947
ATHOS v Berghaus SHSB .88556 *20.04.1941
FARANDOLE v Allenluften SHSB .91325 *03.05.1943
DORLI vd Anstalt Ins SHSB 010775 *09.02.1948 FELIX v Sternenhalde SHSB .96243 *12.02.1945
AIDA vd Pfrund SHSB ? *04.02.1946
ASTRID
v Blaumatthof SHSB 041659 *23.02.1952
BÄNZ v Munnenberg
SHSB 011545 *06.04.1948
CASTOR v Chorrichterhof SHSB .94359 *24.06.1944
FRICKA v Furtenhof SHSB .94624 *21.05.1944
BRITTA v Mistelhof
SHSB 013118 *04.05.1948
EIGER vd Waldheimat SHSB .94887 *05.06.1944
ASTA vd Rueglen SHSB .90982 *02.03.1943

Coldlight Creative - Tworzenie stron WWW / Hosting
Copyright © 2007 www.e-bernenczyki.pl | mapa serwisu | do góry Do góry strony