Berneński Pies Pasterny
Strona główna O Nas Berneńskie spacery Zdrowie Pierwsze polskie Berneńczyki Kontakt

KILIAN v Enggistein

SHSB 154170      *04.05.1966

genealogia KORA 

ALEX
v Bauernheim SHSB 101780 *07.07.1960
MAX vd Schönau SHSB 087085 *13.10.1958 EDY
vd Gotthelfsegg SHSB 067214 *07.02.1956
COW BOY
vd Gotthelfsegg
SHSB 032354
*02.10.1950
BÄNZ v Munnenberg SHSB 011545 *06.04.1948
BABELI vd Gotthelfsegg SHSB 023369 *01.08.1949
FINETTE v Munnenberg SHSB 054316
*02.06.1954
ALEX v Angstorf SHSB 045178 *15.03.1952
DORLI v Munnenberg SHSB 043624 *10.05.1952
BABETTE
v Fellenberg
SHSB 063805 *17.06.1955
HEKTOR vd Landgarbe
SHSB 022872
*03.06.1949
BARI v Holzweid SHSB 004217 *28.12.1946
PIA vd Landgarbe SHSB .87798 *25.08.1941
ANITA v Fellenberg
SHSB 029183
*02.05.1950
TITAN v Wohlenberg SHSB 000619 *08.05.1946
HEXE v Lauperhof SHSB 012777 *26.03.1948
MÄDI
v Munnenberg SHSB 092622 *05.07.1959
EIGER
v Munnenberg SHSB 050677 *26.06.1953
ALEX v Angstorf
SHSB 045178
*15.03.1952
OSI v Allenluften SHSB 009872 *18.01.1947
CHRISTINE v Schwarzwasserbächli SHSB EXP 2 *23.04.1951
DORLI v Munnenberg
SHSB 043624
*10.05.1952
MUTZ v Oberbottigen SHSB 015979 *04.07.1948
DIANA vd Gotthelfsegg SHSB 032351 *10.10.1950
HEIDI
v Munnenberg SHSB 079426 *16.10.1957
QUELL v Sumiswald
SHSB 050323
*19.06.1953
COW BOY vd Gotthelfsegg SHSB 032354 *02.10.1950
ANITA v Brandis SHSB 029692 *20.06.1950
DORLI v Munnenberg
SHSB 043624
*10.05.1952
MUTZ v Oberbottigen SHSB 015979 *04.07.1948
DIANA vd Gotthelfsegg SHSB 032351 *10.10.1950
KARIN
v Gysenstein
SHSB 120066 *15.08.1962
BENY v Dürsrütti SHSB 077036 *29.05.1957 ALEX v Angstorf SHSB 045178 *15.03.1952 OSI v Allenluften
SHSB 009872
*18.01.1947
ATHOS v Berghaus SHSB .88556 *20.04.1941
FARANDOLE v Allenluften SHSB .91325 *03.05.1943
CHRISTINE
v Schwarzwasserbächli SHSB EXP 2
*23.04.1951
ALDO v Tieffurt SHSB 007763 *10.04.1947
BABETTE v Schwarzwasserbächli SHSB EXP 1 *21.12.1948
ANITA
v Dürsrütti
SHSB 056972 *14.05.1954
DRALL vd Pfrund
SHSB 008090
*27.08.1947
FELIX v Sternenhalde SHSB .96243 *12.02.1945
ALICE v Wahlern SHSB .93827 *23.04.1944
DESIA vd Gotthelfsegg SHSB 032350
*10.10.1950
BÄNZ v Munnenberg SHSB 011545 *06.04.1948
JUGA v Furtenhof SHSB .99696 *11.02.1946
FINETTE
v Gysenstein
SHSB 078969 *18.03.1957
DURSLI
vd Holzmühle SHSB 058222 *09.09.1954
BÄRI vd Holzmühle
SHSB 046543
*23.09.1952
BRUNO v Ernsthof SHSB 021605 *01.05.1949
ELLA v Chorrichterhof SHSB 006658 *07.06.1947
MÄDI v Brandis
SHSB 050328
*26.05.1953
BARI v Angstorf SHSB 035110 *22.02.1951
FINETTE vd Holzweid SHSB 037499 *07.06.1951
FREYA
v Enggistein
SHSB 045400 *08.06.1952
BÄNZ v Munnenberg
SHSB 011545
*06.04.1948
CASTOR v Chorrichterhof SHSB .94359 *24.06.1944
FRICKA v Furtenhof SHSB .94624 *21.05.1944
DORE v Enggistein
SHSB 032118
*16.09.1950
OSI v Allenluften SHSB 009872 *18.01.1947
JUNG BELLA v Nesslernholz SHSB 001710 *08.06.1946

Coldlight Creative - Tworzenie stron WWW / Hosting
Copyright © 2007 www.e-bernenczyki.pl | mapa serwisu | do góry Do góry strony