Berneński Pies Pasterny
Strona główna O Nas Berneńskie spacery Zdrowie Pierwsze polskie Berneńczyki Kontakt

MÄDI v Findlingsbrunnen

SHSB 187439    *05.09.1969

genealogia KORA 

PRINZ v Findlingsbrunnen SHSB 164590 *04.07.1967 DANI
v Senseboden SHSB 114868 *09.04.1962
ZORRO
v Mühlstein
SHSB 095465 *21.06.1959
FLOTT vd Waldheimat
SHSB 066815
*22.11.1955
EIGER v Munnenberg SHSB 050677 *26.06.1953
ARLETTE v Nyffelhof SHSB 032209 *03.11.1950
CORA v Viererfeld
SHSB 082842
*22.03.1957
KUNO vd Holzweid SHSB 056998 *19.06.1954
SENTA v Oberbottigen SHSB 046550 *28.08.1952
BERNA
v Burgistein
SHSB 074623 *17.03.1957
ALEX v Angstorf
SHSB 045178
*15.03.1952
OSI v Allenluften SHSB 009872 *18.01.1947
CHRISTINE v Schwarzwasserbächli SHSB EXP 2 *23.04.1951
BELLA v Nyffelhof
SHSB 055552
*03.05.1954
REX v Oberbottigen SHSB 039727 *17.09.1951
AGATHE v Ruchhof SHSB 015497 *21.09.1948
ISABELLA
v Dürsrütti
SHSB 109127 *19.06.1961
BENY v Dürsrütti SHSB 077036 *29.05.1957 ALEX v Angstorf
SHSB 045178
*15.03.1952
OSI v Allenluften SHSB 009872 *18.01.1947
CHRISTINE v Schwarzwasserbächli SHSB EXP 2 *23.04.1951
ANITA v Dürsrütti
SHSB 056972
*14.05.1954
DRALL vd Pfrund SHSB 008090 *27.08.1947
DESIA vd Gotthelfsegg SHSB 032350 *10.10.1950
ANITA
v Dürsrütti
SHSB 056972 *14.05.1954
DRALL vd Pfrund
SHSB 008090
*27.08.1947
FELIX v Sternenhalde SHSB .96243 *12.02.1945
ALICE v Wahlern SHSB .93827 *23.04.1944
DESIA vd Gotthelfsegg SHSB 032350
*10.10.1950
BÄNZ v Munnenberg SHSB 011545 *06.04.1948
JUGA v Furtenhof SHSB .99696 *11.02.1946
LISA v Kirchrain SHSB 123211 *18.02.1963 JUNKER vd Oede SHSB 093837 *02.10.1959 EDY
vd Gotthelfsegg SHSB 067214 *07.02.1956
COW BOY
vd Gotthelfsegg
SHSB 032354
*02.10.1950
BÄNZ v Munnenberg SHSB 011545 *06.04.1948
BABELI vd Gotthelfsegg SHSB 023369 *01.08.1949
FINETTE v Munnenberg SHSB 054316
*02.06.1954
ALEX v Angstorf SHSB 045178 *15.03.1952
DORLI v Munnenberg SHSB 043624 *10.05.1952
ALINE v Bifang SHSB 081927 *01.03.1958 ASTOR v Fritzenfluh
SHSB 071578
*01.07.1956
BASCO v Hohfuhren SHSB 048486 *08.04.1953
BERNA vd Gabihalde SHSB 045749 *02.10.1952
FANETTE vd Oede
SHSB 070232
*18.06.1956
ATHOS v Brandis SHSB 029691 *20.06.1950
CILLI v Naglerhaus SHSB 041151 *07.02.1952
ASTA
vd Barenau
SHSB 100354 *31.05.1960
BENY v Dürsrütti SHSB 077036 *29.05.1957

ALEX v Angstorf
SHSB 045178
*15.03.1952

OSI v Allenluften SHSB 009872 *18.01.1947
CHRISTINE v Schwarzwasserbächli SHSB EXP 2 *23.04.1951
ANITA v Dürsrütti
SHSB 056972
*14.05.1954
DRALL vd Pfrund SHSB 008090 *27.08.1947
DESIA vd Gotthelfsegg SHSB 032350 *10.10.1950
CITA
v Wannental
SHSB 086535 *11.07.1958
QUELL v Sumiswald
SHSB 050323
*19.06.1953
COW BOY vd Gotthelfsegg SHSB 032354 *02.10.1950
ANITA v Brandis SHSB 029692 *20.06.1950
CLEA v Grudhof
SHSB 053113
*11.11.1953
GODI v Chorrichterhof SHSB 041464 *03.02.1952
ELLA vd Grasburg SHSB 005103 *10.02.1947

Coldlight Creative - Tworzenie stron WWW / Hosting
Copyright © 2007 www.e-bernenczyki.pl | mapa serwisu | do góry Do góry strony