Berneński Pies Pasterny
Strona główna O Nas Berneńskie spacery Zdrowie Pierwsze polskie Berneńczyki Kontakt

CRESTA v Bernetta

Int.Champion, Champion CH    -    SHSB 211699    HD-A    *11.03.1972

genealogia KORA 

HARALD vd Oenz SHSB 186783 26.11.1968 - 07.08.1972 
AOD 3,8
GALAN
v Mattenhof
SHSB 151058 *22.02.1966
YORK
vd Fluhwald
SHSB 109289 *02.06.1961 
ASTOR du Devens
SHSB 077778
*13.08.1957
ANTON v Belfaux SHSB 071384 *19.07.1956
ASTA vd Holegg SHSB 060081 *15.12.1954
ERNA v Nyffelhof
SHSB 087390
*09.12.1958
ARNO v Meienhölzli SHSB 058441 *10.08.1954
DIANA v Nyffelhof SHSB 066744 *19.12.1955
CITA v Balmhof SHSB 115678 *24.04.1962 BENY v Dürsrütti
SHSB 077036
*29.05.1957
ALEX v Angstorf SHSB 045178 *15.03.1952
ANITA v Dürsrütti SHSB 056972 *14.05.1954
BELLA vd Petersinsel
SHSB 068431
*04.03.1956
EDI v Enggistein SHSB 039230 *11.09.1951
FELICITAS v Enggistein SHSB 045399 *08.06.1952
NETTI vd Tulpenrondelle SHSB 144921 *19.03.1965 HUBERTUS
vd Holzmühle SHSB 090349 *29.03.1959
QUELL v Sumiswald
SHSB 050323
*19.06.1953
COW BOY vd Gotthelfsegg SHSB 032354 *02.10.1950
ANITA v Brandis SHSB 029692 *20.06.1950
MÄDI v Brandis
SHSB 050328
*26.05.1953
BARI v Angstorf SHSB 035110 *22.02.1951
FINETTE vd Holzweid SHSB 037499 *07.06.1951
KATHI
vd Landgarbe SHSB 111804 *22.09.1961
BÄRI v Belfaux
SHSB 096754
*27.07.1959
GEORG vd Broyehohe SHSB 080219 *17.11.1957
CARISSA vd Grandfeybrücke SHSB 062313 *24.04.1955
GRETI v Konradshaus
SHSB 074021
*28.12.1956
ALEX v Angstorf SHSB 045178 *15.03.1952
ELLA v Konradshaus SHSB 043181 *15.03.1952
BESSI
v Nesselacker SHSB 160981 *04.05.1967
YORK
vd Fluhwald
SHSB 109289 *02.06.1961 
ASTOR
du Devens
SHSB 077778 *13.08.1957
ANTON v Belfaux
SHSB 071384
*19.07.1956
KUNO vd Holzweid SHSB 056998 *19.06.1954
CARISSA vd Grandfeybrücke SHSB 062313 *24.04.1955
ASTA vd Holegg
SHSB 060081
*15.12.1954
EIGER v Munnenberg SHSB 050677 *26.06.1953
CITA vd Gotthelfsegg SHSB 032357 *02.10.1950
ERNA v Nyffelhof SHSB 087390 *09.12.1958 ARNO v Meienhölzli
SHSB 058441
*10.08.1954
JORG v Sunnehübeli SHSB 027879 *13.04.1950
CECILE v Laupenacker SHSB 040152 *18.12.1951
DIANA v Nyffelhof
SHSB 066744
*19.12.1955
QUELL v Sumiswald SHSB 050323 *19.06.1953
BLANKA v Nyffelhof SHSB 055553 *03.05.1954
DINA
v Zielackerhof SHSB 141410 *15.10.1964
CHLAUS v Forst SHSB 125357 *09.05.1963 ADAM v Dählihubel
SHSB 106358
*08.04.1961
HUBERTUS vd Holzmühle SHSB 090349 *29.03.1959
DIANA v Dählihubel SHSB 083250 *17.05.1958
CENTA v Schneggenberg SHSB 101718
*21.07.1960
FELIX vd Oberscheidegg SHSB 082758 *25.04.1958
ELLA vd Grandfeybrücke SHSB 076636 *22.05.1957
ARLETTE
v Zielackerhof SHSB 122307 *21.09.1961
ZORRO v Mühlstein
SHSB 095465
*21.06.1959
FLOTT vd Waldheimat SHSB 066815 *22.11.1955
CORA v Viererfeld SHSB 082842 *22.03.1957
CITA v Kabisberg
SHSB 093072
*23.07.1959
DURSLI vd Holzmühle SHSB 058222 *09.09.1954
DORA v Blaumatthof SHSB 060320 *30.10.1954

Coldlight Creative - Tworzenie stron WWW / Hosting
Copyright © 2007 www.e-bernenczyki.pl | mapa serwisu | do góry Do góry strony