Berneński Pies Pasterny
Strona główna O Nas Berneńskie spacery Zdrowie Pierwsze polskie Berneńczyki Kontakt

BÄRI vd Taubenfluh

SHSB 152499      *11.01.1966

genealogia KORA 

ALEX
v Bauernheim SHSB 101780 *07.07.1960
MAX vd Schönau SHSB 087085 *13.10.1958 EDY
vd Gotthelfsegg SHSB 067214 *07.02.1956
COW BOY
vd Gotthelfsegg
SHSB 032354
*02.10.1950
BÄNZ v Munnenberg SHSB 011545 *06.04.1948
BABELI vd Gotthelfsegg SHSB 023369 *01.08.1949
FINETTE v Munnenberg SHSB 054316
*02.06.1954
ALEX v Angstorf SHSB 045178 *15.03.1952
DORLI v Munnenberg SHSB 043624 *10.05.1952
BABETTE
v Fellenberg
SHSB 063805 *17.06.1955
HEKTOR vd Landgarbe
SHSB 022872
*03.06.1949
BARI v Holzweid SHSB 004217 *28.12.1946
PIA vd Landgarbe SHSB .87798 *25.08.1941

ANITA v Fellenberg
SHSB 029183
*02.05.1950

TITAN v Wohlenberg SHSB 000619 *08.05.1946
HEXE v Lauperhof SHSB 012777 *26.03.1948
MÄDI
v Munnenberg SHSB 092622 *05.07.1959
EIGER 
v Munnenberg SHSB 050677 *26.06.1953
ALEX v Angstorf
SHSB 045178
*15.03.1952
OSI v Allenluften SHSB 009872 *18.01.1947
CHRISTINE v Schwarzwasserbächli SHSB EXP 2 *23.04.1951
DORLI v Munnenberg
SHSB 043624
*10.05.1952
MUTZ v Oberbottigen SHSB 015979 *04.07.1948
DIANA vd Gotthelfsegg SHSB 032351 *1010.1950
HEIDI
v Munnenberg SHSB 079426 *16.10.1957
QUELL v Sumiswald
SHSB 050323
*19.06.1953
COW BOY vd Gotthelfsegg SHSB 032354 *02.10.1950
ANITA v Brandis SHSB 029692 *20.06.1950
DORLI v Munnenberg
SHSB 043624
*10.05.1952
MUTZ v Oberbottigen SHSB 015979 *04.07.1948
DIANA vd Gotthelfsegg SHSB 032351 *1010.1950
EVE
vd Klosteralp SHSB 134030 *18.03.1964
BENY v Dürsrütti SHSB 077036 *29.05.1957 ALEX v Angstorf SHSB 045178 *15.03.1952

OSI v Allenluften
SHSB 009872
*18.01.1947

ATHOS v Berghaus SHSB .88556 *20.04.1941
FARANDOLE v Allenluften SHSB .91325 *03.05.1943
CHRISTINE
v Schwarzwasserbächli SHSB EXP 2
*23.04.1951
ALDO v Tieffurt SHSB 007763 *10.04.1947
BABETTE v Schwarzwasserbächli SHSB EXP 1 *21.12.1948
ANITA
v Dürsrütti
SHSB 056972 *14.05.1954
DRALL vd Pfrund
SHSB 008090
*27.08.1947
FELIX v Sternenhalde SHSB .96243 *12.02.1945
ALICE v Wahlern SHSB .93827 *23.04.1944
DESIA vd Gotthelfsegg SHSB 032350
*10.10.1950
BÄNZ v Munnenberg SHSB 011545 *06.04.1948
JUGA v Furtenhof SHSB .99696 *11.02.1946
ANETTE
vd Altwyden
SHSB 116780 *15.05.1962
ASTOR
du Devens
SHSB 077778 *13.08.1957
ANTON v Belfaux
SHSB 071384
*19.07.1956
KUNO vd Holzweid SHSB 056998 *19.06.1954
CARISSA vd Grandfeybrücke SHSB 062313 *24.04.1955
ASTA vd Holegg
SHSB 060081
*15.12.1954
EIGER v Munnenberg SHSB 050677 *26.06.1953
CITA vd Gotthelfsegg SHSB 032357 *02.10.1950
ZUSI vd Fluhwald SHSB 101825 *18.10.1960 ECHO vd Gotthelfsegg
SHSB 067213
*07.02.1956
COW BOY vd Gotthelfsegg SHSB 032354 *02.10.1950
FINETTE v Munnenberg SHSB 054316 *02.06.1954
ERNA v Nyffelhof
SHSB 087390
*09.12.1958
ARNO v Meienhölzli SHSB 058441 *10.08.1954
DIANA v Nyffelhof SHSB 066744 *19.12.1955

Coldlight Creative - Tworzenie stron WWW / Hosting
Copyright © 2007 www.e-bernenczyki.pl | mapa serwisu | do góry Do góry strony