Berneński Pies Pasterny
Strona główna O Nas Berneńskie spacery Zdrowie Pierwsze polskie Berneńczyki Kontakt

SENTA vd Hausmatt  

SHSB 335696   HD-A   22.02.1981 - 15.06.1991    AOD 10,4

genealogia KORA 

GREY
v Waldacker
SHSB 305538 01.12.1978 - 01.12.1989  
AOD 11
ARTHOS
v Waldacker
SHSB 261406 11.09.1975 - 15.06.1982
AOD 6,9

HONDO
v Bernetta
SHSB 238944 08.02.1974 - 01.10.1982
AOD 8,8

ASTOR v Chaindon
SHSB 179596
*22.04.1969
CARLO vd Grandfeybrücke SHSB 160000 *24.03.1967
DIANA v Ruegsbach SHSB 161050 *04.04.1967
CRESTA v Bernetta
SHSB 211699
*11.03.1972
HARALD vd Oenz SHSB 186783 26.11.1968 - 07.08.1972  AOD 3,8
BESSI v Nesselacker SHSB 160981 *04.05.1967
MIRABELLA
ad Steini
SHSB 232747 *27.03.1973
JUMBO de Bottassiaux
SHSB 201042
*18.06.1971
BARI des Delices SHSB 180132 *08.04.1969
QUISTA vd Tulpenrondelle SHSB 168566 *25.12.1967
JUNKA ad Steini
SHSB 190406
*17.04.1970
SULTAN v Dürsrütti SHSB 162754 *01.06.1967
DORA v Zielackerhof SHSB 141411 *15.10.1964
NORA v Bernetta SHSB 281469 20.01.1977 - 15.06.1989
AOD 12,5
WÄCHTER
v Goldbachtal SSV-BS 05795
GOLF v Hofwiesental
SSV-BS 05021
MICHA v Giggelberg SSV-BS 04258 *xx.xx.1962
CITTA v Weidachtal SSV-BS 05072 *xx.xx.1961
TILLI v Goldbachtal
SSV-BS 05310
EDDIE v Altich SSV-BS 04748 *xx.xx.1964
DINA v Baldenberg SSV-BS 04947 *xx.xx.1965

CRESTA
v Bernetta
SHSB 211699 *11.03.1972

HARALD vd Oenz
SHSB 186783
26.11.1968 - 07.08.1972  AOD 3,8
GALAN v Mattenhof SHSB 151058 *22.02.1966
NETTI vd Tulpenrondelle SHSB 144921 *19.03.1965
BESSI v Nesselacker
SHSB 160981
*04.05.1967
YORK vd Fluhwald SHSB 109289 *02.06.1961 
DINA v Zielackerhof SHSB 141410 *15.10.1964
ANNABELLE
v Rodacker
SHSB 285832 19.05.1977 - 01.01.1986
AOD 8,7

ASSO
v Hogerbuur
SHSB 229268 *12.07.1973

DANI
v Scheunenberg SHSB 176548 *27.11.1968
KUNO v Blaumatthof
SHSB 099883
*09.04.1960
ECHO vd Gotthelfsegg SHSB 067213 *07.02.1956
FREYA v Blaumatthof SHSB 070400 *27.02.1956
BARBARA v Sigristacker SHSB 155117
*05.07.1966
ALEX v Bauernheim SHSB 101780 *07.07.1960
DINA v Holzacker SHSB 097139 *16.02.1960
FINETTE
v Grünenmatt SHSB 197976 *22.03.1971
ASTOR v Chaindon
SHSB 179596
*22.04.1969
CARLO vd Grandfeybrücke SHSB 160000 *24.03.1967
DIANA v Ruegsbach SHSB 161050 *04.04.1967
NADJA v Burgistein
SHSB 170050
*19.04.1968
ALEX vd Oberei SHSB 145110 *06.01.1965
PITA v Dürsrütti SHSB 132410 *26.02.1964
ISABELLA
vd Hausmatt
SHSB 247679 *21.08.1974
DANI
vd Sägegasse SHSB 203130 *04.07.1971
MARS v Moosseedorf
SHSB 126461
*05.03.1963
JUNKER vd Oede SHSB 093837 *02.10.1959
CILLA v Ranflüh SHSB 103902 *10.12.1960
BÄRBELI vd Hausmatt
SHSB 173015
*15.06.1968
ECHO v Eyberg SHSB 137166 *12.04.1964
COLETTE vd Buchmatt SHSB 145689 *02.05.1965
ASTA
vd Rappenfluh
SHSB 214063 *16.06.1972
ALEX vd Oberei
SHSB 145110
*06.01.1965
MARS v Moosseedorf SHSB 126461 *05.03.1963
JUTTA v Kneubühl SHSB 127466 *05.07.1963
KANDI vd Rappenfluh
SHSB 190552
*13.06.1970
YORK v Mattenhof SHSB 168521 *20.02.1968
COLETTE v Leuenbuhl SHSB 165415 *16.07.1967

Coldlight Creative - Tworzenie stron WWW / Hosting
Copyright © 2007 www.e-bernenczyki.pl | mapa serwisu | do góry Do góry strony