Berneński Pies Pasterny
Strona główna O Nas Berneńskie spacery Zdrowie Pierwsze polskie Berneńczyki Kontakt

v Nesselacker  

1. LUCI             

SHSB 256617               *30.05.1975
   
2. ODETTE              SHSB 267777    HD B   *23.03.1976

genealogia KORA 

ASTOR
v Chaindon
SHSB 179596 *22.04.1969
CARLO vd Grandfeybrücke SHSB 160000 *24.03.1967 BÄRI v Belfaux SHSB 096754 *27.07.1959 GEORG vd Broyehohe
SHSB 080219
*17.11.1957
KUNO vd Holzweid SHSB 056998 *19.06.1954
EVI v Gysenstein SHSB 069153 *14.04.1956
CARISSA
vd Grandfeybrücke
SHSB 062313
*24.04.1955
ALEX v Angstorf SHSB 045178 *15.03.1952
ERNA v Heimisbach SHSB 035367 *13.02.1951
ERNA v Schneggenberg SHSB 116935 *19.01.1962 FELIX vd Oberscheidegg SHSB 082758
*25.04.1958
DURSLI vd Holzmühle SHSB 058222 *09.09.1954
ANITA v Ballenberg SHSB 070181 *19.06.1956
ELLA vd Grandfeybrücke SHSB 076636
*22.05.1957
ALEX v Angstorf SHSB 045178 *15.03.1952
ERNA v Heimisbach SHSB 035367 *13.02.1951
DIANA
v Ruegsbach
SHSB 161050 *04.04.1967
YORK
vd Fluhwald
SHSB 109289 *02.06.1961 
ASTOR du Devens
SHSB 077778
*13.08.1957
ANTON v Belfaux SHSB 071384 *19.07.1956
ASTA vd Holegg SHSB 060081 *15.12.1954
ERNA v Nyffelhof
SHSB 087390
*09.12.1958
ARNO v Meienhölzli SHSB 058441 *10.08.1954
DIANA v Nyffelhof SHSB 066744 *19.12.1955
KARIN vd Oberscheidegg SHSB 114462 *08.03.1962 BENY v Dürsrütti
SHSB 077036
*29.05.1957
ALEX v Angstorf SHSB 045178 *15.03.1952
ANITA v Dürsrütti SHSB 056972 *14.05.1954
ANITA v Ballenberg
SHSB 070181
*19.06.1956
GODI vd Holzweid SHSB 042965 *24.05.1952
ONDA v Oberbottigen SHSB 028520 *15.03.1950
USCHI
v Nesselacker SHSB 214005 *29.06.1972
HARALD vd Oenz SHSB 186783 26.11.1968 - 07.08.1972 
AOD 3,8
GALAN
v Mattenhof
SHSB 151058 *22.02.1966
YORK vd Fluhwald
SHSB 109289
*02.06.1961 
ASTOR du Devens SHSB 077778 *13.08.1957
ERNA v Nyffelhof SHSB 087390 *09.12.1958
CITA v Balmhof
SHSB 115678
*24.04.1962
BENY v Dürsrütti SHSB 077036 *29.05.1957
BELLA vd Petersinsel SHSB 068431 *04.03.1956
NETTI
vd Tulpenrondelle SHSB 144921 *19.03.1965
HUBERTUS vd Holzmühle SHSB 90349
*29.03.1959
QUELL v Sumiswald SHSB 050323 *19.06.1953
MÄDI v Brandis SHSB 050328 *26.05.1953
KATHI vd Landgarbe
SHSB 111804
*22.09.1961
BÄRI v Belfaux SHSB 096754 *27.07.1959
GRETI v Konradshaus SHSB 074021 *28.12.1956
MIGGI
v Nesselacker SHSB 187330 *06.03.1970
CARLO vd Grandfeybrücke SHSB 160000 *24.03.1967 BÄRI v Belfaux
SHSB 096754
*27.07.1959
GEORG vd Broyehohe SHSB 080219 *17.11.1957
CARISSA vd Grandfeybrücke SHSB 062313 *24.04.1955
ERNA v Schneggenberg SHSB 116935
*19.01.1962
FELIX vd Oberscheidegg SHSB 082758 *25.04.1958
ELLA vd Grandfeybrücke SHSB 076636 *22.05.1957
ANETTE
v Nesselacker SHSB 157291 *17.10.1966
YORK vd Fluhwald
SHSB 109289
*02.06.1961 
ASTOR du Devens SHSB 077778 *13.08.1957
ERNA v Nyffelhof SHSB 087390 *09.12.1958
DINA v Zielackerhof
SHSB 141410
*15.10.1964
CHLAUS v Forst SHSB 125357 *09.05.1963
ARLETTE v Zielackerhof SHSB 122307 *21.09.1961

Coldlight Creative - Tworzenie stron WWW / Hosting
Copyright © 2007 www.e-bernenczyki.pl | mapa serwisu | do góry Do góry strony