Berneński Pies Pasterny
Strona główna O Nas Berneńskie spacery Zdrowie Pierwsze polskie Berneńczyki Kontakt

PIUS v Forst

SHSB 242795      HD-A     09.06.1974 - 15.06.1988       AOD 14

genealogia KORA 

BÄNZ
vd Ringelhalde SHSB 200443 *24.04.1971
DANI
v Scheunenberg SHSB 176548 *27.11.1968
KUNO
v Blaumatthof SHSB 099883 *09.04.1960
ECHO vd Gotthelfsegg
SHSB 067213
*07.02.1956
COW BOY vd Gotthelfsegg SHSB 032354 *02.10.1950
FINETTE v Munnenberg SHSB 054316 *02.06.1954
FREYA v Blaumatthof
SHSB 070400
*27.02.1956
ATHOS v Brandis SHSB 029691 *20.06.1950
BRITTA v Mistelhof SHSB 013118 *04.05.1948
BARBARA
v Sigristacker
SHSB 155117 *05.07.1966
ALEX v Bauernheim
SHSB 101780
*07.07.1960
MAX vd Schönau SHSB 087085 *13.10.1958
MÄDI v Munnenberg SHSB 092622 *05.07.1959
DINA v Holzacker
SHSB 097139
*16.02.1960
QUELL v Sumiswald SHSB 050323 *19.06.1953
FREYA vd Zimmermatt SHSB 072890 *19.10.1956
BRITTA
des Laves
SHSB 184686 *05.11.1969
BÄRI
vd Taubenfluh SHSB 152499 *11.01.1966
ALEX v Bauernheim
SHSB 101780
*07.07.1960
MAX vd Schönau SHSB 087085 *13.10.1958
MÄDI v Munnenberg SHSB 092622 *05.07.1959
EVE vd Klosteralp
SHSB 134030
*18.03.1964
BENY v Dürsrütti SHSB 077036 *29.05.1957

ANETTE vd Altwyden SHSB 116780 *15.05.1962

ARLETT
v Alpfelenhof
SHSB 143326 *18.04.1965
MAX v Bipperamt
SHSB 107313 *25.04.1961
ASTOR du Devens SHSB 077778 *13.08.1957
GERDA v Gögelland SHSB 096010 *19.10.1959
CECIL v Lindenmatt
SHSB 121108
*10.11.1962
BENY v Dürsrütti SHSB 077036 *29.05.1957
BERNA v Bipperamt SHSB 081374 *02.02.1958
GITTA
vd Dilleten
SHSB 175569 *07.12.1968
EDO v Gehrimoos SHSB 099246 *27.04.1960 BENY v Dürsrütti SHSB 077036 *29.05.1957 ALEX v Angstorf
SHSB 045178
*15.03.1952
OSI v Allenluften SHSB 009872 *18.01.1947
CHRISTINE v Schwarzwasserbächli SHSB EXP 2 *23.04.1951
ANITA v Dürsrütti
SHSB 056972
*14.05.1954
DRALL vd Pfrund SHSB 008090 *27.08.1947
DESIA vd Gotthelfsegg SHSB 032350 *10.10.1950
DIANA
vd Holzmühle SHSB 058223 *09.09.1954
BÄRI vd Holzmühle
SHSB 046543
*23.09.1952
BRUNO v Ernsthof SHSB 021605 *01.05.1949
ELLA v Chorrichterhof SHSB 006658 *07.06.1947
MÄDI v Brandis
SHSB 050328
*26.05.1953
BARI v Angstorf SHSB 035110 *22.02.1951
FINETTE vd Holzweid SHSB 037499 *07.06.1951
ALDA
v Burtenfluh
SHSB 099738 *26.06.1960
NERO
v Sunnehübeli SHSB 071395 *29.07.1956
ALEX v Angstorf
SHSB 045178
*15.03.1952
OSI v Allenluften SHSB 009872 *18.01.1947
CHRISTINE v Schwarzwasserbächli SHSB EXP 2 *23.04.1951
META v Sunnehübeli
SHSB 060699
*27.01.1955
ASTOR v Oberwilerfeld SHSB 034585 *24.01.1951
CHARLOTTE v Vogtacker SHSB 017711 *16.12.1948
DINA
v Dählihubel
SHSB 083251 *17.05.1958
CUNO v Fanelstrand
SHSB 043697
*15.05.1952
BARI vd Holzweid SHSB 004217 *28.12.1946
ASTRID v Ratzenberg SHSB 007056 *15.06.1947

DORA v Laupenacker
SHSB 066780
*20.11.1955

KUNO v Sunnehübeli SHSB 036639 *08.06.1951
FREYA v Angstorf SHSB 054717 *12.03.1954

Coldlight Creative - Tworzenie stron WWW / Hosting
Copyright © 2007 www.e-bernenczyki.pl | mapa serwisu | do góry Do góry strony