Berneński Pies Pasterny
Strona główna O Nas Berneńskie spacery Zdrowie Pierwsze polskie Berneńczyki Kontakt

v Chaindon

1. ASTOR             

Int.Champion, CACIB, CAC
SHSB 179596    HD-C     *22.04.1969
   
2. BELLA              SHSB 189025                   *22.04.1970

genealogia KORA

CARLO vd Grandfeybrücke SHSB 160000 *24.03.1967 BÄRI v Belfaux SHSB 096754 *27.07.1959 GEORG
vd Broyehohe SHSB 080219 *17.11.1957
KUNO vd Holzweid
SHSB 056998
*19.06.1954
DANI v Enggistein SHSB 032114 *16.09.1950
DINA vd Holzweid SHSB 020584 *28.04.1949
EVI v Gysenstein
SHSB 069153
*14.04.1956
DURSLI vd Broyehohe SHSB 065196 *25.07.1955
FREYA v Enggistein SHSB 045400 *08.06.1952
CARISSA vd Grandfeybrücke SHSB 062313 *24.04.1955 ALEX v Angstorf
SHSB 045178
*15.03.1952
OSI v Allenluften SHSB 009872 *18.01.1947
CHRISTINE v Schwarzwasserbächli SHSB EXP 2 *23.04.1951
ERNA v Heimisbach
SHSB 035367
*13.02.1951
BÄNZ v Munnenberg SHSB 011545 *06.04.1948
BETHLI v Heimisbach SHSB 009594 *17.10.1947
ERNA v Schneggenberg SHSB 116935 *19.01.1962 FELIX vd Oberscheidegg SHSB 082758 *25.04.1958 DURSLI vd Holzmühle
SHSB 058222
*09.09.1954
BÄRI vd Holzmühle SHSB 046543 *23.09.1952
MÄDI v Brandis SHSB 050328 *26.05.1953
ANITA v Ballenberg
SHSB 070181
*19.06.1956
GODI vd Holzweid SHSB 042965 *24.05.1952
ONDA v Oberbottigen SHSB 028520 *15.03.1950
ELLA vd Grandfeybrücke SHSB 076636 *22.05.1957 ALEX v Angstorf
SHSB 045178
*15.03.1952
OSI v Allenluften SHSB 009872 *18.01.1947
CHRISTINE v Schwarzwasserbächli SHSB EXP 2 *23.04.1951
ERNA v Heimisbach
SHSB 035367
*13.02.1951
BÄNZ v Munnenberg SHSB 011545 *06.04.1948
BETHLI v Heimisbach SHSB 009594 *17.10.1947
DIANA
v Ruegsbach
SHSB 161050 *04.04.1967
YORK
vd Fluhwald
SHSB 109289 *02.06.1961 
ASTOR
du Devens
SHSB 077778 *13.08.1957
ANTON v Belfaux
SHSB 071384
*19.07.1956
KUNO vd Holzweid SHSB 056998 *19.06.1954
CARISSA vd Grandfeybrücke SHSB 062313 *24.04.1955
ASTA vd Holegg
SHSB 060081
*15.12.1954
EIGER v Munnenberg SHSB 050677 *26.06.1953
CITA vd Gotthelfsegg SHSB 032357 *02.10.1950
ERNA v Nyffelhof SHSB 087390 *09.12.1958 ARNO v Meienhölzli
SHSB 058441
*10.08.1954
JORG v Sunnehübeli SHSB 027879 *13.04.1950
CECILE v Laupenacker SHSB 040152 *18.12.1951
DIANA v Nyffelhof
SHSB 066744
*19.12.1955
QUELL v Sumiswald SHSB 050323 *19.06.1953
BLANKA v Nyffelhof SHSB 055553 *03.05.1954
KARIN
vd Oberscheidegg SHSB 114462 *08.03.1962
BENY v Dürsrütti SHSB 077036 *29.05.1957 ALEX v Angstorf
SHSB 045178
*15.03.1952
OSI v Allenluften SHSB 009872 *18.01.1947
CHRISTINE v Schwarzwasserbächli SHSB EXP 2 *23.04.1951
ANITA v Dürsrütti
SHSB 056972
*14.05.1954
DRALL vd Pfrund SHSB 008090 *27.08.1947
DESIA vd Gotthelfsegg SHSB 032350 *10.10.1950
ANITA
v Ballenberg
SHSB 070181 *19.06.1956
GODI vd Holzweid
SHSB 042965
*24.05.1952
ARNO vd Pfrund SHSB .99359 *24.02.1946
FINA v Allenluften SHSB .91326 *03.05.1943
ONDA v Oberbottigen
SHSB 028520
*15.03.1950
LADOR v Schlossrainhohe SHSB .96094 *11.02.1945
ALMA v Melchsee SHSB .99573 *29.01.1946

Coldlight Creative - Tworzenie stron WWW / Hosting
Copyright © 2007 www.e-bernenczyki.pl | mapa serwisu | do góry Do góry strony