Berneński Pies Pasterny
Strona główna O Nas Berneńskie spacery Zdrowie Pierwsze polskie Berneńczyki Kontakt

Danettas HALLA

Champion DK    -    DKK 11088/78     HD-B     01.05.1978 - 14.03.1988      AOD 9,10

genealogia KORA 

IWAN du Boiron NHSB 789204 SHSB 240367 *12.05.1974 JUMBO
de Bottassiaux SHSB 201042 *18.06.1971
BARI des Delices SHSB 180132 *08.04.1969 CARLO
vd Grandfeybrücke
SHSB 160000
*24.03.1967
BÄRI v Belfaux SHSB 096754 *27.07.1959
ERNA v Schneggenberg SHSB 116935 *19.01.1962
IRIS v Moosblick
SHSB 161475
*24.04.1967
DANI v Senseboden SHSB 114868 *09.04.1962
YETTY vd Fluhwald SHSB 109292 *02.06.1961
QUISTA
vd Tulpenrondelle SHSB 168566 *25.12.1967
HUBERTUS vd Holzmühle SHSB 090349
*29.03.1959
QUELL v Sumiswald SHSB 050323 *19.06.1953
MÄDI v Brandis SHSB 050328 *26.05.1953
KATHI vd Landgarbe
SHSB 111804
*22.09.1961
BÄRI v Belfaux SHSB 096754 *27.07.1959
GRETI v Konradshaus SHSB 074021 *28.12.1956
FINA du Boiron SHSB 200028 *20.05.1971 XODI v Dürsrütti SHSB 173047 *30.08.1968 FRIKO v Zeughaushof
SHSB 121756
*06.09.1962
ZORRO v Mühlstein SHSB 095465 *21.06.1959
BASI vd Schönau SHSB 078239 *23.07.1957
KANDI v Dürsrütti
SHSB 118738
*12.06.1962
BENY v Dürsrütti SHSB 077036 *29.05.1957
CUNDI v Dürsrütti SHSB 081150 *14.01.1958
EDDA v Aarbach SHSB 177352 *17.01.1969 KILIAN v Enggistein
SHSB 154170
*04.05.1966
ALEX v Bauernheim SHSB 101780 *07.07.1960
KARIN v Gysenstein SHSB 120066 *15.08.1962
SENTA du Boiron
SHSB 146105
*31.07.1965
BICOU du Cresson SHSB 118976 *14.08.1962
ASTA v Eggerdingen SHSB 128219 *21.06.1963
HEIKA v Bernetta DKK 27716/75 SHSB 238946 *08.02.1974 ASTOR
v Chaindon
SHSB 179596 *22.04.1969
CARLO vd Grandfeybrücke SHSB 160000 *24.03.1967 BÄRI v Belfaux
SHSB 096754
*27.07.1959
GEORG vd Broyehohe SHSB 080219 *17.11.1957
CARISSA vd Grandfeybrücke SHSB 062313 *24.04.1955
ERNA v Schneggenberg SHSB 116935
*19.01.1962
FELIX vd Oberscheidegg SHSB 082758 *25.04.1958
ELLA vd Grandfeybrücke SHSB 076636 *22.05.1957
DIANA
v Ruegsbach
SHSB 161050 *04.04.1967
YORK vd Fluhwald
SHSB 109289
*02.06.1961 
ASTOR du Devens SHSB 077778 *13.08.1957
ERNA v Nyffelhof SHSB 087390 *09.12.1958
KARIN vd Oberscheidegg SHSB 114462
*08.03.1962
BENY v Dürsrütti SHSB 077036 *29.05.1957
ANITA v Ballenberg SHSB 070181 *19.06.1956
CRESTA
v Bernetta
SHSB 211699 *11.03.1972
HARALD vd Oenz SHSB 186783 26.11.1968 - 07.08.1972 
AOD 3,8
GALAN v Mattenhof
SHSB 151058
*22.02.1966
YORK vd Fluhwald SHSB 109289 *02.06.1961 
CITA v Balmhof SHSB 115678 *24.04.1962
NETTI vd Tulpenrondelle SHSB 144921
*19.03.1965
HUBERTUS vd Holzmühle SHSB 90349 *29.03.1959
KATHI vd Landgarbe SHSB 111804 *22.09.1961
BESSI
v Nesselacker SHSB 160981 *04.05.1967
YORK vd Fluhwald
SHSB 109289
*02.06.1961 
ASTOR du Devens SHSB 077778 *13.08.1957
ERNA v Nyffelhof SHSB 087390 *09.12.1958
DINA v Zielackerhof
SHSB 141410
*15.10.1964
CHLAUS v Forst SHSB 125357 *09.05.1963
ARLETTE v Zielackerhof SHSB 122307 *21.09.1961

Coldlight Creative - Tworzenie stron WWW / Hosting
Copyright © 2007 www.e-bernenczyki.pl | mapa serwisu | do góry Do góry strony