Berneński Pies Pasterny
Strona główna O Nas Berneńskie spacery Zdrowie Pierwsze polskie Berneńczyki Kontakt

ARGO v Wolflisried

Int.Champion, Champion DK, Champion NL  -  DKK 06661/75   SHSB 245203     HD-A    *19.08.1974  
AOD ca 9

genealogia KORA 

RUBIS
de Childebrand SHSB 204269 *14.05.1971
ASTOR
v Chaindon
SHSB 179596 *22.04.1969
CARLO vd Grandfeybrücke SHSB 160000 *24.03.1967 BÄRI v Belfaux
SHSB 096754
*27.07.1959
GEORG vd Broyehohe SHSB 080219 *17.11.1957
CARISSA vd Grandfeybrücke SHSB 062313 *24.04.1955
ERNA v Schneggenberg SHSB 116935
*19.01.1962
FELIX vd Oberscheidegg SHSB 082758 *25.04.1958
ELLA vd Grandfeybrücke SHSB 076636 *22.05.1957
DIANA
v Ruegsbach
SHSB 161050 *04.04.1967
YORK vd Fluhwald
SHSB 109289
*02.06.1961 
ASTOR du Devens SHSB 077778 *13.08.1957
ERNA v Nyffelhof SHSB 087390 *09.12.1958
KARIN vd Oberscheidegg SHSB 114462
*08.03.1962
BENY v Dürsrütti SHSB 077036 *29.05.1957
ANITA v Ballenberg SHSB 070181 *19.06.1956
DOLLY v Oenzhof SHSB 182259 *27.07.1969 ECHO v Eyberg SHSB 137166 *12.04.1964 ALEX v Bauernheim
SHSB 101780
*07.07.1960
MAX vd Schönau SHSB 087085 *13.10.1958
MÄDI v Munnenberg SHSB 092622 *05.07.1959
ANITA v Fritzenfluh
SHSB 086787
*10.09.1958
ARMIN v Reichenbrunnen SHSB 072197 *17.07.1956
GRITLI v Naglerhaus SHSB 077027 *18.07.1956
REINA v Oenzhof SHSB 123758 *11.02.1963 JUNKER vd Oede
SHSB 093837
*02.10.1959
EDY vd Gotthelfsegg SHSB 067214 *07.02.1956
ALINE v Bifang SHSB 081927 *01.03.1958
DIVA v Rütihof
SHSB 091671
*17.04.1959
QUELL v Sumiswald SHSB 050323 *19.06.1953
ASTA v Gögelland SHSB 058166 *14.06.1954
BEATRIX
v Seedorf
SHSB 217031 *19.07.1972
DANI
v Scheunenberg SHSB 176548 *27.11.1968
KUNO
v Blaumatthof SHSB 099883 *09.04.1960
ECHO vd Gotthelfsegg
SHSB 067213
*07.02.1956
COW BOY vd Gotthelfsegg SHSB 032354 *02.10.1950
FINETTE v Munnenberg SHSB 054316 *02.06.1954
FREYA v Blaumatthof
SHSB 070400
*27.02.1956
ATHOS v Brandis SHSB 029691 *20.06.1950
BRITTA v Mistelhof SHSB 013118 *04.05.1948
BARBARA
v Sigristacker
SHSB 155117 *05.07.1966
ALEX v Bauernheim
SHSB 101780
*07.07.1960
MAX vd Schönau SHSB 087085 *13.10.1958
MÄDI v Munnenberg SHSB 092622 *05.07.1959
DINA v Holzacker
SHSB 097139
*16.02.1960
QUELL v Sumiswald SHSB 050323 *19.06.1953
FREYA vd Zimmermatt SHSB 072890 *19.10.1956
ANITA
vd Nesplen
SHSB 168781 *19.02.1968
BÄRI
vd Taubenfluh SHSB 152499 *11.01.1966
ALEX v Bauernheim
SHSB 101780
*07.07.1960
MAX vd Schönau SHSB 087085 *13.10.1958
MÄDI v Munnenberg SHSB 092622 *05.07.1959
EVE vd Klosteralp
SHSB 134030
*18.03.1964
BENY v Dürsrütti SHSB 077036 *29.05.1957
ANETTE vd Altwyden SHSB 116780 *15.05.1962
CITTA
v Chorrichterhof SHSB 154621 *18.04.1966 
YORK vd Fluhwald
SHSB 109289
*02.06.1961 
ASTOR du Devens SHSB 077778 *13.08.1957
ERNA v Nyffelhof SHSB 087390 *09.12.1958
FRANZI v Distelberg
SHSB 117340
*22.04.1962
DANI v Ried SHSB 095500 *21.10.1958
MÄDI v Chorrichterhof SHSB 089799 *14.02.1959

Coldlight Creative - Tworzenie stron WWW / Hosting
Copyright © 2007 www.e-bernenczyki.pl | mapa serwisu | do góry Do góry strony