Berneński Pies Pasterny
Strona główna O Nas Berneńskie spacery Zdrowie Pierwsze polskie Berneńczyki Kontakt

IWAN du Boiron  

Int.Champion, Champion LUX, Champion NL, Bundes Sieger, Europa Sieger '77
NHSB 789204     SHSB 240367    HD-A     *12.05.1974

genealogia KORA 

JUMBO
de Bottassiaux SHSB 201042 *18.06.1971
BARI des Delices SHSB 180132 *08.04.1969 CARLO vd Grandfeybrücke SHSB 160000 *24.03.1967 BÄRI v Belfaux
SHSB 096754
*27.07.1959
GEORG vd Broyehohe SHSB 080219 *17.11.1957
CARISSA vd Grandfeybrücke SHSB 062313 *24.04.1955
ERNA v Schneggenberg SHSB 116935
*19.01.1962
FELIX vd Oberscheidegg SHSB 082758 *25.04.1958
ELLA vd Grandfeybrücke SHSB 076636 *22.05.1957
IRIS v Moosblick SHSB 161475 *24.04.1967 DANI v Senseboden
SHSB 114868
*09.04.1962
ZORRO v Mühlstein SHSB 095465 *21.06.1959
BERNA v Burgistein SHSB 074623 *17.03.1957
YETTY vd Fluhwald
SHSB 109292
*02.06.1961
ASTOR du Devens SHSB 077778 *13.08.1957
ERNA v Nyffelhof SHSB 087390 *09.12.1958
QUISTA
vd Tulpenrondelle SHSB 168566 *25.12.1967
HUBERTUS
vd Holzmühle SHSB 090349 *29.03.1959
QUELL v Sumiswald
SHSB 050323
*19.06.1953
COW BOY vd Gotthelfsegg SHSB 032354 *02.10.1950
ANITA v Brandis SHSB 029692 *20.06.1950
MÄDI v Brandis
SHSB 050328
*26.05.1953
BARI v Angstorf SHSB 035110 *22.02.1951
FINETTE vd Holzweid SHSB 037499 *07.06.1951
KATHI
vd Landgarbe SHSB 111804 *22.09.1961
BÄRI v Belfaux
SHSB 096754
*27.07.1959
GEORG vd Broyehohe SHSB 080219 *17.11.1957
CARISSA vd Grandfeybrücke SHSB 062313 *24.04.1955
GRETI v Konradshaus
SHSB 074021
*28.12.1956
ALEX v Angstorf SHSB 045178 *15.03.1952
ELLA v Konradshaus SHSB 043181 *15.03.1952
FINA du Boiron SHSB 200028 *20.05.1971 XODI v Dürsrütti SHSB 173047 *30.08.1968 FRIKO
v Zeughaushof SHSB 121756 *06.09.1962
ZORRO v Mühlstein
SHSB 095465
*21.06.1959
FLOTT vd Waldheimat SHSB 066815 *22.11.1955
CORA v Viererfeld SHSB 082842 *22.03.1957
BASI vd Schönau
SHSB 078239
*23.07.1957
QUELL v Sumiswald SHSB 050323 *19.06.1953
BABETTE v Fellenberg SHSB 063805 *17.06.1955
KANDI v Dürsrütti SHSB 118738 *12.06.1962 BENY v Dürsrütti
SHSB 077036
*29.05.1957
ALEX v Angstorf SHSB 045178 *15.03.1952
ANITA v Dürsrütti SHSB 056972 *14.05.1954
CUNDI v Dürsrütti
SHSB 081150
*14.01.1958
ALEX v Angstorf SHSB 045178 *15.03.1952
ANITA v Dürsrütti SHSB 056972 *14.05.1954
EDDA v Aarbach SHSB 177352 *17.01.1969 KILIAN
v Enggistein
SHSB 154170 *04.05.1966
ALEX v Bauernheim
SHSB 101780
*07.07.1960
MAX vd Schönau SHSB 087085 *13.10.1958
MÄDI v Munnenberg SHSB 092622 *05.07.1959
KARIN v Gysenstein
SHSB 120066
*15.08.1962
BENY v Dürsrütti SHSB 077036 *29.05.1957
FINETTE v Gysenstein SHSB 078969 *18.03.1957

SENTA du Boiron SHSB 146105 *31.07.1965

BICOU du Cresson
SHSB 118976
*14.08.1962
ADRIAN vd Hängebrücke SHSB 080891 *18.01.1958
HERTA v Blaumatthof SHSB 086533 *12.08.1958
ASTA v Eggerdingen
SHSB 128219 *21.06.1963
BANZ vd Barenau SHSB 104875 *19.12.1960
YASET vd Fluhwald SHSB 109291 *02.06.1961

Coldlight Creative - Tworzenie stron WWW / Hosting
Copyright © 2007 www.e-bernenczyki.pl | mapa serwisu | do góry Do góry strony