Berneński Pies Pasterny
Strona główna O Nas Berneńskie spacery Zdrowie Pierwsze polskie Berneńczyki Kontakt

VILJA vd Hausmatt  

CACIB  CAC  -   SSV-BS 14906    SHSB 361038     HD-A    04.12.1982 - 05.02.1991   AOD 8,2

genealogia KORA 

IWIL v Silvana SHSB 294649 NHSB 949096 21.05.1977 - 28.02.1982  
AOD 4,9

ARAGON
vd Boetele
NHSB 862854 *16.11.1975
IWAN du Boiron NHSB 789204 SHSB 240367 *12.05.1974 JUMBO de Bottassiaux
SHSB 201042
*18.06.1971
BARI des Delices SHSB 180132 *08.04.1969
QUISTA vd Tulpenrondelle SHSB 168566 *25.12.1967
FINA du Boiron
SHSB 200028
*20.05.1971
XODI v Dürsrütti SHSB 173047 *30.08.1968
EDDA v Aarbach SHSB 177352 *17.01.1969
GERMAINE
v Silvana
NHSB 614286
*25.12.1971
DANI vd Hausmatt
NHSB 527001
SHSB 190547
*03.06.1970
ALEX vd Oberei SHSB 145110 *06.01.1965
COLETTE vd Buchmatt SHSB 145689 *02.05.1965
EDITH v.'t Skepershoes NHSB 399934
*15.08.1966
IWIL v Enggistein SHSB 136201 *14.04.1964
TIPPI v Dommerbeek NHSB  ?
GLENDA
v Silvana
NHSB 614287
*25.12.1971

DANI
vd Hausmatt
NHSB 527001
SHSB 190547
*03.06.1970

ALEX vd Oberei
SHSB 145110
*06.01.1965
MARS v Moosseedorf SHSB 126461 *05.03.1963
JUTTA v Kneubühl SHSB 127466 *05.07.1963
COLETTE vd Buchmatt
SHSB 145689
*02.05.1965
BARRI v Goetschiacker SHSB 099692 *24.03.1960
TRUDE vd Buchmatt SHSB 108466 *24.04.1961
EDITH
v.'t Skepershoes NHSB 399934 *15.08.1966
IWIL v Enggistein
SHSB 136201
*14.04.1964
BARLI v Bossenhaus SHSB 095216 *21.11.1959
KARIN v Gysenstein SHSB 120066 *15.08.1962
TIPPI v Dommerbeek
NHSB ?
ARJOS v.'t Skepershoes NHSB ?
CRESTA v Zwaansprang NHSB ?
SENTA
vd Hausmatt
SHSB 335696 22.02.1981 - 15.06.1991  
AOD 10,4
GREY
v Waldacker
SHSB 305538 01.12.1978 - 01.12.1989  
AOD 11
ARTHOS
v Waldacker
SHSB 261406 11.09.1975 - 15.06.1982
AOD 6,9
HONDO v Bernetta
SHSB 238944
08.02.1974 - 01.10.1982 AOD 8,8
ASTOR v Chaindon SHSB 179596 *22.04.1969
CRESTA v Bernetta SHSB 211699 *11.03.1972
MIRABELLA ad Steini
SHSB 232747
*27.07.1973
JUMBO de Bottassiaux SHSB 201042 *18.06.1971
JUNKA ad Steini SHSB 190406 *17.04.1970
NORA v Bernetta SHSB 281469 20.01.1977 - 15.06.1989
AOD 12,5
WÄCHTER v Goldbachtal SSV-BS 05795 GOLF v Hofwiesental SSV-BS 05021
TILLI v Goldbachtal SSV-BS 05310
CRESTA v Bernetta
SHSB 211699
*11.03.1972
HARALD vd Oenz SHSB 186783
26.11.1968 - 07.08.1972  AOD 3,8
BESSI v Nesselacker SHSB 160981 *04.05.1967
ANNABELLE
v Rodacker
SHSB 285832 19.05.1977 - 01.01.1986
AOD 8,7
ASSO
v Hogerbuur
SHSB 229268 *12.07.1973
DANI v Scheunenberg
SHSB 176548
*27.11.1968
KUNO v Blaumatthof SHSB 099883 *09.04.1960
BARBARA v Sigristacker SHSB 155117 *05.07.1966
FINETTE v Grünenmatt
SHSB 197976
*22.03.1971
ASTOR v Chaindon SHSB 179596 *22.04.1969
NADJA v Burgistein SHSB 170050 *19.04.1968
ISABELLA
vd Hausmatt
SHSB 247679 *21.08.1974
DANI vd Sägegasse
SHSB 203130
*04.07.1971
MARS v Moosseedorf SHSB 126461 *05.03.1963
BÄRBELI vd Hausmatt SHSB 173015 *15.06.1968
ASTA vd Rappenfluh
SHSB 214063
*16.06.1972
ALEX vd Oberei SHSB 145110 *06.01.1965
KANDI vd Rappenfluh SHSB 190552 *13.06.1970

Coldlight Creative - Tworzenie stron WWW / Hosting
Copyright © 2007 www.e-bernenczyki.pl | mapa serwisu | do góry Do góry strony