Berneński Pies Pasterny
Strona główna O Nas Berneńskie spacery Zdrowie Pierwsze polskie Berneńczyki Kontakt

JANIS v Bärnerhof

Int.Champion, Champion D VDH/SSV, Champion CH, Champion A, SchH II   
SSV-BS 14023  SHSB 353841  HD-A   31.03.1982 - 28.03.1992  AOD 10

genealogia KORA 

LASKO v Vollikon SHSB 302722 *15.07.1978 USAR
vd Felsenmatt SHSB 202662 *06.06.1971
ARGO v Seewadel SHSB 175297 *05.11.1968 EDO v Gehrimoos
SHSB 099246
*27.04.1960
BENY v Dürsrütti SHSB 077036 *29.05.1957
DIANA vd Holzmühle SHSB 058223 *09.09.1954
CORA v Zielackerhof
SHSB 133033
*11.11.1963
BANZ vd Barenau SHSB 104875 *19.12.1960
ARLETTE v Zielackerhof SHSB 122307 *21.09.1961
DIANA
v Moosboden
SHSB 157992 *05.11.1969
YORK vd Fluhwald
SHSB 109289
*02.06.1961 
ASTOR du Devens SHSB 077778 *13.08.1957
ERNA v Nyffelhof SHSB 087390 *09.12.1958
COLETTE v Moosboden SHSB 132093
*10.02.1964
CÄSAR v Niederwangen SHSB 082632 *15.04.1958
BELINE v Schneggenberg SHSB 077283 *18.05.1957
BRITTA
v Obersee
SHSB 267317 *06.03.1976
FELIX
v Eugensberg SHSB 212435 *30.03.1972
ARGO v Seewadel
SHSB 175297
*05.11.1968
EDO v Gehrimoos SHSB 099246 *27.04.1960
CORA v Zielackerhof SHSB 133033 *11.11.1963
ERLA v Mutschen
SHSB 187486
*03.03.1970
PASCHA v Oberfeld SHSB 159644 *28.02.1967
BRITTA v Mutschen SHSB 159809 *24.03.1967
DINA v Obersee SHSB 227435 *13.06.1973 ARGO v Seewadel
SHSB 175297
*05.11.1968
EDO v Gehrimoos SHSB 099246 *27.04.1960
CORA v Zielackerhof SHSB 133033 *11.11.1963
ASTRID v Ammannsegg SHSB 171811
*31.05.1968
BENY v Bruchbühl SHSB 138336 *29.06.1964
HELGA vd Rappenfluh SHSB 153721 *03.06.1966
ESSY
v Bärnerhof
SHSB 309294
11.01.1979 - 01.07.1990
AOD 11,5
URS
v Hofwiesental SSV-BS 07882 22.05.1975 - 01.06.1985  
AOD 10
BASTIAN v Rindfleischgrund SSV-BS 06189 CÄSAR v Alpfelenhof
SSV-BS 05888
SHSB 174351
*xx.xx.1968
KILIAN v Enggistein SHSB 154170 *04.05.1966
BRITTA v Alpfelenhof SHSB 152507 *05.05.1966
INA vd Schwabenalb
SSV-BS 05252
CUNO v Sternlesberg SSV-BS ? *xx.xx.1957
IRMA vd Weide SSV-BS ?
SENTA
v Hofwiesental SSV-BS 06786
EMIR v Salzberg
SSV-BS 06060
BÄRI vd Taubenfluh SHSB 152499 *11.01.1966
ELLA v Baldenberg SSV-BS 05197
NORMA v Hofwiesental SSV-BS 05740 GOLF v Hofwiesental SSV-BS 05021
CITTA v Weidachtal SSV-BS 05072 *xx.xx.1961
AMARA v Sardona SHSB 271241 *13.05.1976 CARO
v Bärnerhof
SHSB 213234 *05.05.1972
ARGO v Seewadel
SHSB 175297
*05.11.1968
EDO v Gehrimoos SHSB 099246 *27.04.1960
CORA v Zielackerhof SHSB 133033 *11.11.1963
NORA v Lenzhard
SHSB 160935
*03.04.1967
GARRO vd Holzegge SHSB 137755 *03.08.1964
BELLA v Sädelbach SHSB 114771 *15.04.1962
ASTA v Lengwil SHSB 239554 *03.04.1974 FELIX v Mutschen
SHSB 198916
*31.03.1971
PASCHA v Oberfeld SHSB 159644 *28.02.1967
BRITTA v Mutschen SHSB 159809 *24.03.1967
GUNDA v Scheunenberg SHSB 212248
*02.08.1972
HARALD vd Oenz SHSB 186783
26.11.1968 - 07.08.1972  AOD 3,8
BARBARA v Sigristacker SHSB 155117 *05.07.1966

Coldlight Creative - Tworzenie stron WWW / Hosting
Copyright © 2007 www.e-bernenczyki.pl | mapa serwisu | do góry Do góry strony