Berneński Pies Pasterny
Strona główna O Nas Berneńskie spacery Zdrowie Pierwsze polskie Berneńczyki Kontakt

BASCO v Bifang  

SHSB 316143     HD-A     *07.08.1979

genealogia KORA

FJORT
vd Froburg
SHSB 255754 *24.02.1975
BEN v Wissbachli SHSB 215950 *08.06.1972 DUCK
v Nesselacker SHSB 167136 *02.12.1967
CÄSAR v Ruegsbach
SHSB 151153
*02.03.1966
YORK vd Fluhwald SHSB 109289 *02.06.1961 
KARIN vd Oberscheidegg SHSB 114462 *08.03.1962
FLORA v Nesselacker
SHSB 111006
*10.08.1961
ZORRO v Mühlstein SHSB 095465 *21.06.1959
DIANA v Laupenacker SHSB 066779 *20.11.1955
BELLA v Riedhof SHSB 169799 *05.11.1967 BARRI v Goetschiacker SHSB 099692
*24.03.1960
BARRI v Burgistein SHSB 074621 *17.03.1957
FINA vd Broyehohe SHSB 073077 *12.09.1956
ALMA vd Gurbe
SHSB 117248
*18.06.1962
IWAN vd Holzweid SHSB ?
FREJA v Niederwangen SHSB 099662 *12.05.1960
ERA v Chaindon SHSB 204344 06.09.1971 - 01.01.1981
AOD 9,4
BÄRI
vd Taubenfluh SHSB 152499 *11.01.1966
ALEX v Bauernheim
SHSB 101780
*07.07.1960
MAX vd Schönau SHSB 087085 *13.10.1958
MÄDI v Munnenberg SHSB 092622 *05.07.1959
EVE vd Klosteralp
SHSB 134030
*18.03.1964
BENY v Dürsrütti SHSB 077036 *29.05.1957
ANETTE vd Altwyden SHSB 116780 *15.05.1962
BELLA
v Chaindon
SHSB 189025 *22.04.1970
CARLO vd Grandfeybrücke
SHSB 160000
*24.03.1967
BÄRI v Belfaux SHSB 096754 *27.07.1959
ERNA v Schneggenberg SHSB 116935 *19.01.1962
DIANA v Ruegsbach
SHSB 161050
*04.04.1967
YORK vd Fluhwald SHSB 109289 *02.06.1961 
KARIN vd Oberscheidegg SHSB 114462 *08.03.1962
DINETTE
v Rueggisberg SHSB 269253 *10.04.1976
ASSO
v Hogerbuur
SHSB 229268 *12.07.1973
DANI
v Scheunenberg SHSB 176548 *27.11.1968
KUNO v Blaumatthof
SHSB 099883
*09.04.1960
ECHO vd Gotthelfsegg SHSB 067213 *07.02.1956
FREYA v Blaumatthof SHSB 070400 *27.02.1956
BARBARA v Sigristacker SHSB 155117
*05.07.1966
ALEX v Bauernheim SHSB 101780 *07.07.1960
DINA v Holzacker SHSB 097139 *16.02.1960
FINETTE
v Grünenmatt SHSB 197976 *22.03.1971
ASTOR v Chaindon
SHSB 179596
*22.04.1969
CARLO vd Grandfeybrücke SHSB 160000 *24.03.1967
DIANA v Ruegsbach SHSB 161050 *04.04.1967
NADJA v Burgistein
SHSB 170050
*19.04.1968
ALEX vd Oberei SHSB 145110 *06.01.1965
PITA v Dürsrütti SHSB 132410 *26.02.1964
ANETTE
v Rueggisberg SHSB 200467 *11.05.1971
XODI v Dürsrütti SHSB 173047 *30.08.1968 FRIKO v Zeughaushof
SHSB 121756
*06.09.1962
ZORRO v Mühlstein SHSB 095465 *21.06.1959
BASI vd Schönau SHSB 078239 *23.07.1957
KANDI v Dürsrütti
SHSB 118738
*12.06.1962
BENY v Dürsrütti SHSB 077036 *29.05.1957
CUNDI v Dürsrütti SHSB 081150 *14.01.1958
ANITA
v Giebelegg
SHSB 154177 *23.04.1966
ALEX v Bauernheim
SHSB 101780
*07.07.1960
MAX vd Schönau SHSB 087085 *13.10.1958
MÄDI v Munnenberg SHSB 092622 *05.07.1959
IREN vd Granegg
SHSB 137485
*19.07.1964
DERB vd Holegg SHSB 094479 *10.11.1959
BERNA v Dürsrütti SHSB 077038 *29.05.1957

Coldlight Creative - Tworzenie stron WWW / Hosting
Copyright © 2007 www.e-bernenczyki.pl | mapa serwisu | do góry Do góry strony