Berneński Pies Pasterny
Strona główna O Nas Berneńskie spacery Zdrowie Pierwsze polskie Berneńczyki Kontakt

DONNAR v Buchsischlössli

Int.Champion, Champion CH   -   SHSB 265463      HD-A      *16.11.1976

genealogia KORA

ASTOR
v Chaindon     SHSB 179596 *22.04.1969
CARLO vd Grandfeybrücke SHSB 160000 *24.03.1967 BÄRI v Belfaux SHSB 096754 *27.07.1959 GEORG vd Broyehohe
SHSB 080219
*17.11.1957
KUNO vd Holzweid SHSB 056998 *19.06.1954
EVI v Gysenstein SHSB 069153 *14.04.1956
CARISSA
vd Grandfeybrücke
SHSB 062313
*24.04.1955
ALEX v Angstorf SHSB 045178 *15.03.1952
ERNA v Heimisbach SHSB 035367 *13.02.1951
ERNA
v Schneggenberg SHSB 116935 *19.01.1962

FELIX vd Oberscheidegg SHSB 082758
*25.04.1958

DURSLI vd Holzmühle SHSB 058222 *09.09.1954
ANITA v Ballenberg SHSB 070181 *19.06.1956
ELLA vd Grandfeybrücke SHSB 076636
*22.05.1957 
ALEX v Angstorf SHSB 045178 *15.03.1952
ERNA v Heimisbach SHSB 035367 *13.02.1951
DIANA
v Ruegsbach
SHSB 161050 *04.04.1967
YORK
vd Fluhwald
SHSB 109289 *02.06.1961 
ASTOR du Devens
SHSB 077778
*13.08.1957
ANTON v Belfaux SHSB 071384 *19.07.1956
ASTA vd Holegg SHSB 060081 *15.12.1954
ERNA v Nyffelhof
SHSB 087390
*09.12.1958
ARNO v Meienhölzli SHSB 058441 *10.08.1954
DIANA v Nyffelhof SHSB 066744 *19.12.1955
KARIN
vd Oberscheidegg SHSB 114462 *08.03.1962
BENY v Dürsrütti
SHSB 077036
*29.05.1957 
ALEX v Angstorf SHSB 045178 *15.03.1952
ANITA v Dürsrütti SHSB 056972 *14.05.1954
ANITA v Ballenberg
SHSB 070181
*19.06.1956
GODI vd Holzweid SHSB 042965 *24.05.1952
ONDA v Oberbottigen SHSB 028520 *15.03.1950
FRANZI v Findlingsbrunnen SHSB 220063 *20.11.1972 WACHO
v Dürsrütti
SHSB 169655 *20.04.1968
BÄRI
vd Taubenfluh SHSB 152499 *11.01.1966
ALEX v Bauernheim
SHSB 101780
*07.07.1960
MAX vd Schönau SHSB 087085 *13.10.1958
MÄDI v Munnenberg SHSB 092622 *05.07.1959
EVE vd Klosteralp
SHSB 134030
*18.03.1964
BENY v Dürsrütti SHSB 077036 *29.05.1957
ANETTE vd Altwyden SHSB 116780 *15.05.1962
QUELLA
v Dürsrütti
SHSB 147105 *19.08.1965
ZORRO v Mühlstein
SHSB 095465
*21.06.1959
FLOTT vd Waldheimat SHSB 066815 *22.11.1955
CORA v Viererfeld SHSB 082842 *22.03.1957
KANDI v Dürsrütti
SHSB 118738
*12.06.1962
BENY v Dürsrütti SHSB 077036 *29.05.1957
CUNDI v Dürsrütti SHSB 081150 *14.01.1958
DESIA v Findlingsbrunnen SHSB 202917 *14.06.1971 FINON v Altich SHSB 151700 *27.10.1965 GOLIATH v Dürsrütti
SHSB 104240
*01.12.1960

ALEX v Angstorf SHSB 045178 *15.03.1952

ANITA v Dürsrütti SHSB 056972 *14.05.1954
CILLI v Rütihof
SSV-BS 03903
SHSB 084139
*xx.xx.1958
QUELL v Sumiswald SHSB 050323 *19.06.1953
ASTA v Gögelland SHSB 058166 *14.06.1954
MÄDI v Findlingsbrunnen SHSB 187439 *05.09.1969 PRINZ v Findlingsbrunnen SHSB 164590
*04.07.1967
DANI v Senseboden SHSB 114868 *09.04.1962
ISABELLA v Dürsrütti SHSB 109127 *19.06.1961
LISA v Kirchrain
SHSB 123211
*18.02.1963
JUNKER vd Oede SHSB 093837 *02.10.1959
ASTA vd Barenau SHSB 100354 *31.05.1960

Coldlight Creative - Tworzenie stron WWW / Hosting
Copyright © 2007 www.e-bernenczyki.pl | mapa serwisu | do góry Do góry strony