Berneński Pies Pasterny
Strona główna O Nas Berneńskie spacery Zdrowie Pierwsze polskie Berneńczyki Kontakt

HANANJA v Vindonissa

Int.Champion, Champion D/VDH, Bundessieger   -  SSV-BS 15431  HD-A  *26.11.1984    AOD 10,5

genealogia KORA   

JANIS
v Bärnerhof
SSV-BS 14023 SHSB 353841 31.03.1982 - 28.03.1992 
AOD 10
LASKO
v Vollikon
 SHSB 302722 *15.07.1978
USAR
vd Felsenmatt SHSB 202662 *06.06.1971
ARGO v Seewadel
SHSB 175297
*05.11.1968
EDO v Gehrimoos SHSB 099246 *27.04.1960
CORA v Zielackerhof SHSB 133033 *11.11.1963
DIANA v Moosboden
SHSB 157992
*05.11.1969
YORK v Fluhwald SHSB 109289 *02.06.1961
COLETTE v Moosboden SHSB 132093 *10.02.1964
BRITTA
v Obersee
SHSB 267317 *06.03.1976
FELIX v Eugensberg
SHSB 212435
*30.03.1972
ARGO v Seewadel SHSB 175297 *05.11.1968
ERLA v Mutschen SHSB 187486 *03.03.1970
DINA v Obersee
SHSB 227435
*13.06.1973
ARGO v Seewadel SHSB 175297 *05.11.1968
ASTRID v Ammannsegg SHSB 171811 *31.05.1968
ESSY
v Bärnerhof
SHSB 309294 11.01.1979 - 01.07.1990
AOD 11,5
URS
v Hofwiesental SSV-BS 07882 22.05.1975 - 01.06.1985  
AOD 10
BASTIAN
v Rindfleischgrund
SSV-BS 06189
CÄSAR v Alpfelenhof SSV-BS 05888 SHSB 174351 *xx.xx.1968
INA vd Schwabenalb SSV-BS 05252
SENTA v Hofwiesental SSV-BS 06786 EMIR v Salzberg SSV-BS 06060
NORMA v Hofwiesental SSV-BS 05740
AMARA v Sardona SHSB 271241 *13.05.1976 CARO v Bärnerhof
SHSB 213234
*05.05.1972
ARGO v Seewadel SHSB 175297 *05.11.1968
NORA v Lenzhard SHSB 160935 *03.04.1967
ASTA v Lengwil
SHSB 239554
*03.04.1974
FELIX v Mutschen SHSB 198916 *31.03.1971
GUNDA v Scheunenberg SHSB 212248 *02.08.1972

VILJA
vd Hausmatt SSV-BS 14906 SHSB 361038 04.12.1982 - 05.02.1991
AOD 8,2

IWIL v Silvana SHSB 294649
NHSB 949096
21.05.1977 - 28.02.1982
AOD 4,9
ARAGON
vd Boetele
NHSB 862854 *16.11.1975
IWAN du Boiron
NHSB 789204
SHSB 240367
*12.05.1974
JUMBO de Bottassiaux SHSB 201042 *18.06.1971
FINA du Boiron SHSB 200028 *xx.xx.1971
GERMAINE v Silvana
NHSB 614286
*25.12.1971
DANI vd Hausmatt NHSB 527001 SHSB 190547 *03.06.1970
EDITH v.'t Skepershoes NHSB 399934 *15.08.1966
GLENDA
v Silvana
NHSB 614287 *25.12.1971
DANI vd Hausmatt
NHSB 527001
SHSB 190547
*03.06.1970
ALEX vd Oberei SHSB 145110 *06.01.1965
COLETTE vd Buchmatt SHSB 145689 *02.05.1965
EDITH v.'t Skepershoes NHSB 399934
*15.08.1966
IWIL v Enggistein SHSB 136201 *14.04.1964
TIPPI v Dommerbeek NHSB ?
SENTA
vd Hausmatt
SHSB 335696 22.02.1981 - 15.06.1991  
AOD 10,4
GREY
v Waldacker
SHSB 305538 01.12.1978 - 01.12.1989  
AOD 11
ARTHOS v Waldacker
SHSB 261406
11.09.1975 - 15.06.1982 AOD 6,9
HONDO v Bernetta SHSB 238944
08.02.1974 - 01.10.1982 AOD 8,8
MIRABELLA ad Steini SHSB 232747 *27.07.1973
NORA v Bernetta
SHSB 281469
20.01.1977 - 15.06.1989 AOD 12,5
WÄCHTER v Goldbachtal SSV-BS 05795
CRESTA v Bernetta SHSB 211699 *11.03.1972
ANNABELLE
v Rodacker
SHSB 285832 19.05.1977 - 01.01.1986
AOD 8,7
ASSO v Hogerbuur
SHSB 229268
*12.07.1973
DANI v Scheunenberg SHSB 176548 *27.11.1968
FINETTE v Grünenmatt SHSB 197976 *22.03.1971
ISABELLA vd Hausmatt SHSB 247679
*21.08.1974
DANI vd Sägegasse SHSB 203130 *04.07.1971
ASTA vd Rappenfluh SHSB 214063 *16.06.1972

Coldlight Creative - Tworzenie stron WWW / Hosting
Copyright © 2007 www.e-bernenczyki.pl | mapa serwisu | do góry Do góry strony