Berneński Pies Pasterny
Strona główna O Nas Berneńskie spacery Zdrowie Pierwsze polskie Berneńczyki Kontakt

KAI v Tonisbach                                                                               

SHSB 319709      HD-A       31.12.1979 - 01.01.1987      AOD 7
   
genealogia KORA 

DONNAR
v Buchsischlössli SHSB 265463 *16.11.1976
ASTOR
v Chaindon
SHSB 179596 *22.04.1969
CARLO vd Grandfeybrücke
SHSB 160000 *24.03.1967
BÄRI v Belfaux
SHSB 096754
*27.07.1959

GEORG vd Broyehohe SHSB 080219 *17.11.1957

CARISSA vd Grandfeybrücke SHSB 062313 *24.04.1955
ERNA v Schneggenberg SHSB 116935
*19.01.1962
FELIX vd Oberscheidegg SHSB 082758 *25.04.1958
ELLA vd Grandfeybrücke SHSB 076636 *22.05.1957
DIANA
v Ruegsbach
SHSB 161050 *04.04.1967
YORK vd Fluhwald
SHSB 109289
*02.06.1961
ASTOR du Devens SHSB 077778 *13.08.1957
ERNA v Nyffelhof SHSB 087390 *09.12.1958

KARIN vd Oberscheidegg SHSB 114462
*08.03.1962

BENY v Dürsrütti SHSB 077036 *29.05.1957
ANITA v Ballenberg SHSB 070181 *19.06.1956
FRANZI v Findlingsbrunnen
SHSB 220063 *20.11.1972
WACHO
v Dürsrütti
SHSB 169655 *20.04.1968
BÄRI vd Taubenfluh
SHSB 152499
*11.01.1966
ALEX v Bauernheim SHSB 101780 *07.07.1960
EVE vd Klosteralp SHSB 134030 *18.03.1964
QUELLA v Dürsrütti
SHSB 147105
*19.08.1965
ZORRO v Mühlstein SHSB 095465 *21.06.1959
KANDI v Dürsrütti SHSB 118738 *12.06.1962
DESIA v Findlingsbrunnen SHSB 202917 *14.06.1971 FINON v Altich
SHSB 151700
SSZ-BS  ?
*27.10.1965
GOLIATH v Dürsrütti SHSB 104240 *01.12.1960
CILLI v Rütihof SSV-BS 03903  SHSB 084139  *xx.xx.1958
MÄDI v Findlingsbrunnen SHSB 187439
*05.09.1969
PRINZ v Findlingsbrunnen SHSB 164590 *04.07.1967
LISA v Kirchrain SHSB 123211 *18.02.1963
ELLA
v Tonisbach
SHSB 287696 *29.07.1977
ASSO
v Hogerbuur
SHSB 229268 *12.07.1973
DANI
v Scheunenberg SHSB 176548 *27.11.1968
KUNO v Blaumatthof
SHSB 099883
*09.04.1960
ECHO vd Gotthelfsegg SHSB 067213 *07.02.1956
FREYA v Blaumatthof SHSB 070400 *27.02.1956
BARBARA Sigristacker SHSB 155117
*05.07.1966
ALEX v Bauernheim SHSB 101780 *07.07.1960

DINA v Holzacker SHSB 097139 *16.02.1960

FINETTE
v Grünenmatt SHSB 197976 *22.03.1971
ASTOR v Chaindon
SHSB 179596
*22.04.1969
CARLO vd Grandfeybrücke SHSB 160000 *24.03.1967
DIANA v Ruegsbach SHSB 161050 *04.04.1967
NADJA v Burgistein
SHSB 170050
*19.04.1968
ALEX vd Oberei SHSB 145110 *06.01.1965
PITA v Dürsrütti SHSB 132410 *26.02.1964
ARLET
v Tonisbach
SHSB 245847 *16.08.1974
WACHO
v Dürsrütti
SHSB 169655 *20.04.1968
BÄRI vd Taubenfluh
SHSB 152499
*11.01.1966
ALEX v Bauernheim SHSB 101780 *07.07.1960
EVE vd Klosteralp SHSB 134030 *18.03.1964
QUELLA v Dürsrütti
SHSB 147105
*19.08.1965
ZORRO v Mühlstein SHSB 095465 *21.06.1959
KANDI v Dürsrütti SHSB 118738 *12.06.1962
SENTA
v Heimisbach SHSB 217821 *18.09.1972

GRAF v Barenried
SHSB 160321
*22.03.1967

CASTOR du Devens SHSB 122401 *19.02.1963
BABETTE v Eberreich SHSB 111015 *28.05.1961
CARINA v Tschoggen
SHSB 180811
*03.07.1969
GALAN v Mattenhof SHSB 151058 *22.02.1966
ROSLI v Heimisbach SHSB 147371 *13.07.1965

Coldlight Creative - Tworzenie stron WWW / Hosting
Copyright © 2007 www.e-bernenczyki.pl | mapa serwisu | do góry Do góry strony