Berneński Pies Pasterny
Strona główna O Nas Berneńskie spacery Zdrowie Pierwsze polskie Berneńczyki Kontakt

LARRY v Nesselacker   

Champion de France CS    -   LOF 2 000906/00196      SHSB 387167    *02.02.1985

genealogia KORA 

KAI v Tonisbach SHSB 319709 31.12.1979 - 01.01.1987
AOD 7
DONNAR
v Buchsischlössli SHSB 265463 *16.11.1976
ASTOR
v Chaindon
SHSB 179596 *22.04.1969
CARLO
vd Grandfeybrücke
SHSB 160000
*24.03.1967
BÄRI v Belfaux SHSB 096754 *27.07.1959
ERNA v Schneggenberg SHSB 116935 *19.01.1962
DIANA v Ruegsbach
SHSB 161050
*04.04.1967
YORK vd Fluhwald SHSB 109289 *02.06.1961
KARIN vd Oberscheidegg SHSB 114462 *08.03.1962
FRANZI v Findlingsbrunnen
SHSB 220063 *20.11.1972
WACHO v Dürsrütti
SHSB 169655
*20.04.1968
BÄRI vd Taubenfluh SHSB 152499 *11.01.1966
QUELLA v Dürsrütti SHSB 147105 *19.08.1965
DESIA
v Findlingsbrunnen
SHSB 202917
*14.06.1971
FINON v Altich SHSB 151700 *27.10.1965
MÄDI v Findlingsbrunnen SHSB 187439 *05.09.1969
ELLA v Tonisbach SHSB 287696 *29.07.1977 ASSO
v Hogerbuur
SHSB 229268 *12.07.1973
DANI v Scheunenberg SHSB 176548
*27.11.1968
KUNO v Blaumatthof SHSB 099883 *09.04.1960
BARBARA v Sigristacker SHSB 155117 *05.07.1966
FINETTE v Grünenmatt SHSB 197976
*22.03.1971
ASTOR v Chaindon SHSB 179596 *22.04.1969
NADJA v Burgistein SHSB 170050 *19.04.1968
ARLET
v Tonisbach
SHSB 245847 *16.08.1974
WACHO v Dürsrütti
SHSB 169655
*20.04.1968
BÄRI vd Taubenfluh SHSB 152499 *11.01.1966
QUELLA v Dürsrütti SHSB 147105 *19.08.1965
SENTA v Heimisbach
SHSB 217821
*18.09.1972
GRAF v Barenried SHSB 160321 *22.03.1967
CARINA v Tschoggen SHSB 180811 *03.07.1969
ZUSA
v Nesselacker
SHSB 347094 *06.01.1982
BASCO v Bifang SHSB 316143 *07.08.1979 FJORT
vd Froburg
SHSB 255754 *24.02.1975
BEN v Wissbachli
SHSB 215950
*08.06.1972
DUCK v Nesselacker SHSB 167136 *02.12.1967
BELLA v Riedhof SHSB 169799 *05.11.1967
ERA v Chaindon
SHSB 204344
06.09.1971 - 01.01.1981 AOD 9,4
BÄRI vd Taubenfluh SHSB 152499 *11.01.1966
BELLA v Chaindon SHSB 189025 *22.04.1970
DINETTE
v Rueggisberg SHSB 269253 *10.04.1976
ASSO v Hogerbuur
SHSB 229268
*12.07.1973
DANI v Scheunenberg SHSB 176548 *27.11.1968
FINETTE v Grünenmatt SHSB 197976 *22.03.1971
ANETTE v Rueggisberg SHSB 200467
*11.05.1971
XODI v Dürsrütti SHSB 173047 *30.08.1968
ANITA v Giebelegg SHSB 154177 *23.04.1966
GUNDA
v Nesselacker SHSB 311506 *06.05.1979
ASSO
v Hogerbuur
SHSB 229268 *12.07.1973
DANI v Scheunenberg SHSB 176548
*27.11.1968
KUNO v Blaumatthof SHSB 099883 *09.04.1960
BARBARA v Sigristacker SHSB 155117 *05.07.1966
FINETTE v Grünenmatt SHSB 197976
*22.03.1971
ASTOR v Chaindon SHSB 179596 *22.04.1969
NADJA v Burgistein SHSB 170050 *19.04.1968
USCHI
v Nesselacker SHSB 214005 *29.06.1972
HARALD vd Oenz
SHSB 186783
26.11.1968 - 07.08.1972
AOD 3,8
GALAN v Mattenhof SHSB 151058 *22.02.1966
NETTI vd Tulpenrondelle SHSB 144921 *19.03.1965
MIGGI v Nesselacker
SHSB 187330
*06.03.1970
CARLO vd Grandfeybrücke SHSB 160000 *24.03.1967
ANETTE v Nesselacker SHSB 157291 *17.10.1966

Coldlight Creative - Tworzenie stron WWW / Hosting
Copyright © 2007 www.e-bernenczyki.pl | mapa serwisu | do góry Do góry strony